Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział Muzeum Michała Kajki w Ogródku 00051-6523.2-SW1410070/17/18

By | 28 listopada 2014

Celem operacji jest utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez utworzenie placu rekreacyjnego na terenie Muzeum Michała Kajki w Ogródku i utrzymanie go przez okres min. 5 lat od dnia dokonania ostatnie4 Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział Muzeum Michała Kajki w Ogródku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez utworzenie placu rekreacyjnego na terenie Muzeum Michała Kajki w Ogródku i utrzymanie go przez okres min. 5 lat od dnia dokonania ostatnie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 304557.04.

Kwota Wkładu EFMR: 219444.5.

Kod Pocztowy: 12-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1410070/17/18.


Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wsi Nagłowice. poprzez zagospodarowanie obsaru zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Nagłowice.4 Gmina Nagłowice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nagłowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wsi Nagłowice..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wsi Nagłowice. poprzez zagospodarowanie obsaru zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Nagłowice..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 110177.9.

Kwota Wkładu EFMR: 79603.35.

Kod Pocztowy: 28-362.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1310023/18.


Rozwój firmy poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych dla turystów w nowo wybudowanych domkach letniskowych oraz utworzenie nowego miejsca pracy4 Kwaśniewska Elżbieta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwaśniewska Elżbieta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę budynków usługowych i zatrudnienie jednego nowego pracownika.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój firmy poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych dla turystów w nowo wybudowanych domkach letniskowych oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 672179.5.

Kwota Wkładu EFMR: 199876.65.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00232-6523.2-SW1610298/18/19.


Propagowanie dobrostanu społecznego oraz poprawa stanu infrastruktury publicznej przy wykorzystaniu atutów środowiska na obszarach rybackich poprzez budowę Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowości Bogacko i Wronka w gminie Giżycko4 Gmina Giżycko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Giżycko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: budowa infrastruktury turystycznej- Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Wronka w Gminie Giżycko.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego oraz poprawa stanu infrastruktury publicznej przy wykorzystaniu atutów środowiska na obszarach rybackich poprzez budowę Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowości Bogacko i Wronka w gminie Giżycko.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 123766.76.

Kwota Wkładu EFMR: 50496.8.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00121-6523.2-SW1410017/19.


Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Gmina Spytkowice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Spytkowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum Rekreacyjnego..

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane i instalacyjne m.in. boisko wielofunkcyjne. plac zabaw. siłownia plenerowa. mała architektura oraz zagospodarowanie terenu.

Cel operacji: Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 664910.17.

Kwota Wkładu EFMR: 200466.55.

Kod Pocztowy: 34-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0610033/17/18.574 jaka siec, prawo obligacyjne, patan starogard, dop płock, umowa zlecenie rodo wzór, rozpoczęcie, anr lubaczów, agencja nieruchomości rolnych mikołów, arimr e-wniosek logowanie, ze względu skrót, sprzedaż ziemi rolnej, cenie, miejscowość pielgrzymka, kupuje, mocowanie słupków ogrodzeniowych, łoźnica, makow maz, jaki wiek…

malmo prom