Muzeum Oręża Polskiego 00182-6523.2-SW1610200/18/19

By | 15 stycznia 2012

Celem projektu jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców oraz turystów do dorobku kulturalnego regionu poprzez wydanie dwóch egzemplarzy elektronicznej gazety. Przyczyni się to do promowania. zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego akwakul4 Muzeum Oręża Polskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Oręża Polskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wirtualna Gazeta Muzeum Oręża Polskiego – wydanie specjalne o morskim i akwakulturowym dziedzictwie ziem kołobrzeskich.

Skrócony opis operacji: 3.2.2. Inicjatywy związane z promocją obszaru. jego historii i tradycji. niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów. skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów – w ramach zakresu. o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. b rozporządzenia o wdrażan.

Cel operacji: Celem projektu jest zwiększenie dostępności dla mieszkańców oraz turystów do dorobku kulturalnego regionu poprzez wydanie dwóch egzemplarzy elektronicznej gazety. Przyczyni się to do promowania. zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego akwakul.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 32300.

Kwota Wkładu EFMR: 23336.75.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00182-6523.2-SW1610200/18/19.


Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz powstanie dwóch miejsc pracy.4 Marszałek Tomasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marszałek Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie działalności usługowej o charakterze ogólnobudowlanym pod nazwą „MARTOM”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospo.

Cel operacji: Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz powstanie dwóch miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 203142.36.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00070-6523.2-SW1310087/19.


Zwiększenie liczby dostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wspierającej sektor rybacki RLGD „Opolszczyzna” poprzez turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i w Zębowicach4 GMINA ZĘBOWICE

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA ZĘBOWICE .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach.

Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 4.4.1. Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie in.

Cel operacji: Zwiększenie liczby dostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wspierającej sektor rybacki RLGD „Opolszczyzna” poprzez turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i w Zębowicach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 100218.16.

Kwota Wkładu EFMR: 71555.55.

Kod Pocztowy: 46-048.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0810036/18/19.


Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży lodów tradycyjnych w formie baru lodowego. wprowadzenie innowacyjnej technologii suszenie odpadów organicznych. poprawa atrakcyjności i dywersyfikacja usług gastronomicznych. wzrost zatrudnienia w tym z grup defaworyzowan4 Lobejko Dariusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lobejko Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej. poprawa atrakcyjności oferowanych usług gastronomicznych i wzrost zatrudnienia poprzez rozpoczęcie produkcji lodów tradycyjnych i ich sprzedaży w formie baru lodowego oraz wprowadzenie innowacyjnej technologii suszenia re.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży lodów tradycyjnych w formie baru lodowego. wprowadzenie innowacyjnej technologii suszenie odpadów organicznych. poprawa atrakcyjności i dywersyfikacja usług gastronomicznych. wzrost zatrudnienia w tym z grup defaworyzowan.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 445238.67.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW1110106/17/18.


Organizacja konferencji wspierająca dialog społeczny i udział lokalnej społeczności w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi lokalnymi zasobami rybołówstwa. Podniesienie kwalifikacji środowiska rybackiego nawiązanie do współpracy środowiska rybackieg4 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kompetentny rybak.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważnej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Organizacja konferencji wspierająca dialog społeczny i udział lokalnej społeczności w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi lokalnymi zasobami rybołówstwa. Podniesienie kwalifikacji środowiska rybackiego nawiązanie do współpracy środowiska rybackieg.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15812.94.

Kwota Wkładu EFMR: 9350.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.3-SW1600015/19.


Promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego ryb poprzez organizację Rybackiego Pikniku Rodzinnego w Szczekocinach w ramach którego odbędzie się wystawa właścicieli lokalnych gospodarstw rybackich z terenu RLGD „ Jurajska Ryba” promujących swoje pro4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybacki Piknik Rodzinny w Szczekocinach.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego ryb poprzez organizację Rybackiego Pikniku Rodzinnego w Szczekocinach w ramach którego odbędzie się wystawa właścicieli lokalnych gospodarstw rybackich z terenu RLGD „ Jurajska Ryba” promujących swoje pro.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21100.

Kwota Wkładu EFMR: 15109.6.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00092-6523.2-SW1210129/19.podział geodezyjny, dzięciel, konteneryzacja, obudowa studni głębinowej z kręgów betonowych, montaż wodomierza pionowo, sokolow podlaski, sośnica jarosławska, bip manowo, rzecznik konsumenta poznań, arimr restrukturyzacja małych gospodarstw 2019, siadło, opole powiat, gimnazjum obryte, podatek od sprzedaży działki budowlanej 2019, sedentacja, youtube sesja rady gminy, wniosek e plus, centrownik do rur, urban majątek, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego tekst jednolity, filmiki ze zwierzętami…