Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu 00229-6523.2-SW1610376/19

By | 12 lutego 2016

Celem operacji jest poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont wnętrza budynku Muzeum Rybołówstwa – obiektu infrastruktury turystycznej. historycznie związaneg4 Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Sale wystawowe w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Nowej Odsłonie – etap I.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont wnętrza budynku Muzeum Rybołówstwa – obiektu infrastruktury turystycznej. historycznie związaneg.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 219260.

Kwota Wkładu EFMR: 142800.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00229-6523.2-SW1610376/19.


Promocja oraz propagowanie dobrostanu spolecznego i dziedzictwa kulturowego rybaków na obszarach pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania poprzez organizację imprezy pn. „Święto Wody” w dniu 25.08.2018r. w Mielnie4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smakowe dziedzictwo Ryb podczas imprezy „Święto Wody”..

Skrócony opis operacji: Organizacja imprezy promocyjnej Dzień Wody w Mielnie..

Cel operacji: Promocja oraz propagowanie dobrostanu spolecznego i dziedzictwa kulturowego rybaków na obszarach pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania poprzez organizację imprezy pn. „Święto Wody” w dniu 25.08.2018r. w Mielnie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21265.82.

Kwota Wkładu EFMR: 17171.7.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.3-SW1600009/18.


Rozwój mikroprzedsiębiorstwa na terenie LSR poprzez unowocześnienie parku maszynowego. procesów produkcyjnych. powierzchni magazynowej oraz utworzenie miejsc pracy.4 Michał Tomasik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Jatex” Marcin Tomasik Marcin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michał Tomasik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Jatex” Marcin Tomasik Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowoczesnych maszyn. urządzeń i niezbędnego wyposażenia firmy Jatex. w celurozwoju potencjalnego oraz uzupełnienia i modernizacji procesów produkcyjnych.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa na terenie LSR poprzez unowocześnienie parku maszynowego. procesów produkcyjnych. powierzchni magazynowej oraz utworzenie miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 309792.79.

Kwota Wkładu EFMR: 130344.95.

Kod Pocztowy: 43-386.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW1210004/17.


„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego tarasu widokowo – wypoczynkowego wraz z zejściem na plażę w Kołobrzegu ”.4 GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa tarasu widokowo – wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w Kołobrzegu.”.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego tarasu widokowo – wypoczynkowego wraz z zejściem na plażę w Kołobrzegu ”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 930343.08.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1610018/17.ile gniazd na jednym obwodzie, 6 45, przełozenie, leszczynka, andrzej dmochowski, szkoła im tadeusza kościuszki w zalasiu, warzywa karty pracy, czarnowęsy, ug waganiec, funkcje wsi, ogłoszenia włoszczowa, cytrusy niższa klasyfikacja, arimr praca lista kandydatów, fctd beton, porządek obrad, brodnia, zamek błyskawiczny na metry jak założyć…