Nadleśnictwo Przymuszewo 00247-6523.2-SW1110237/18/19

By | 5 sierpnia 2015

Rozwój działaności gospodarczej poprzez utworzenie nowoczesnego Ośrodka Edukacji Leśnej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy4 Nadleśnictwo Przymuszewo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadleśnictwo Przymuszewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie nowoczesnego ośrodka edukacji leśnej w Czernicy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służąćej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działaności gospodarczej poprzez utworzenie nowoczesnego Ośrodka Edukacji Leśnej oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 451099.

Kwota Wkładu EFMR: 165348.3.

Kod Pocztowy: 89-634.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00247-6523.2-SW1110237/18/19.


Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą”poprzez zakup wyposażenia do parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim.4 Lihs-Rakowska Helena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lihs-Rakowska Helena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środka transportu i urządzeń służących poprawie konkurencyjności i jakości dystrybucji ryb żywych..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą”poprzez zakup wyposażenia do parku maszynowego oraz utrzymanie 2 miejsc pracy w sektorze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 345070.78.

Kwota Wkładu EFMR: 145257.35.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0500027/17/18.


Celem operacji jest różnicowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi dotyczącej realizacji zorganizowanych. turystycznych rejsów wędkarskich po jeziorach mazurskich i uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego . co umożliwi utrz4 Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska Alina Jakubowska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Gościniec „Hetman”. Stanica wędkarska – dywersyfikacja i rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez zakup łodzi do turystyki wędkarskiej.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawowa działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest różnicowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi dotyczącej realizacji zorganizowanych. turystycznych rejsów wędkarskich po jeziorach mazurskich i uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego . co umożliwi utrz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 407622.

Kwota Wkładu EFMR: 173239.35.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW1410009/17.


Celem operacji jest zwiększenie wskaźnika związanego z liczbą wydarzeń kulturalnych i promocyjnych poprzez zorganizowanie imprezy kulturalno – promocyjnej pod nazwą „V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu – rzeka Noteć – Z Natury Najlepsze.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu – rzeka Noteć – Z Natury Najlepsze.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie wskaźnika związanego z liczbą wydarzeń kulturalnych i promocyjnych poprzez zorganizowanie imprezy kulturalno – promocyjnej pod nazwą „V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu – rzeka Noteć – Z Natury Najlepsze..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 56500.

Kwota Wkładu EFMR: 40821.25.

Kod Pocztowy: 64-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00085-6523.2-SW1510102/19.piasek średni, decytona, bip barciany, międzychód, międzychodzki, wielkopolskie, smaki regionów olsztyn, zs borki, ug cmolas, scinarka do fasoli, erozja gleb w polsce, proktolog biała podlaska, asf mapa 2017, czy jest obowiązek meldunku, plan nawozowy 2019, www lagowgmina pl, wniosek e plus, mapy przedstawiają obszary upraw dwóch wybranych roślin, lodz.praca.gov.pl, parafia w czerniejewie, elżbieta studzińska czarny kot, duue, wnioski suszowe arimr, gora, bystry, do kiedy można wywozić gnojowice na pole 2018, katarzyna kluza, pkd usługi remontowo budowlane…