Nadnotecka Grupa Rybacka 00006-6523.4-SW1510006/17/18

By | 20 lutego 2020

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Nadnotecka Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadnotecka Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 292631.8.

Kwota Wkładu EFMR: 236300.

Kod Pocztowy: 64-920.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.4-SW1510006/17/18.


Utworzenie Centrum Rekreacji w miejscowości Durdy. wykorzystującego zasoby przyrodnicze i kulturowe obszaru LGR w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Durdy.4 Gmina Baranów Sandomierski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Baranów Sandomierski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa wraz z termodernizacją budynku Domu Wiejskiego z przeznaczeniem na Centrum Rekreacji..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Utworzenie Centrum Rekreacji w miejscowości Durdy. wykorzystującego zasoby przyrodnicze i kulturowe obszaru LGR w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Durdy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 471136.32.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 39-450.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0910031/17/18.


Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizacje konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacka4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Konferencja podsumowująca prezydencję Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

Skrócony opis operacji: Wniosek w ramach współpracy.

Cel operacji: Celem operacji jest wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizacje konferencji podsumowującej 6 miesięczną prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. sprawowaną przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacka.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 17098.72.

Kwota Wkładu EFMR: 13806.55.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.3-SW1600011/18/19.


Promowanie tradycji. obyczajów rybackich na obszarze RLGD „Roztocze” poprzez organizację festynu rybackiego w Rogóżnie4 Gmina Tomaszów Lubelski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja Festynu rybackiego w Rogóżnie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie tradycji. obyczajów rybackich na obszarze RLGD „Roztocze” poprzez organizację festynu rybackiego w Rogóżnie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25497.

Kwota Wkładu EFMR: 18421.2.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW0910053/18.


Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dramieno. w ramach której powstaną pomosty. miejsce na grilla oraz część drogi prowadzącej do plaży. Dzięki czemu wzrośnie liczba odwiedzają4 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie miejsca wyznaczonego do kąpieli nad jeziorem Dramienko.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dramieno. w ramach której powstaną pomosty. miejsce na grilla oraz część drogi prowadzącej do plaży. Dzięki czemu wzrośnie liczba odwiedzają.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 112269.24.

Kwota Wkładu EFMR: 81113.8.

Kod Pocztowy: 78-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00185-6523.2-SW1610248/18/19.


Zakup zautomatyzowanego systemu dystrybucji ryb wewnątrz gospodarstwa pstragowego oraz zatrudnienie jednej osoby na pełen etat.4 Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie zautomatyzowanego. wewnętrznego systemu dystrybucji ryb w obrębie gospodarstwa pstrągowego..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zakup zautomatyzowanego systemu dystrybucji ryb wewnątrz gospodarstwa pstragowego oraz zatrudnienie jednej osoby na pełen etat..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 116550.

Kwota Wkładu EFMR: 49533.75.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00141-6523.2-SW1610210/18.


Podniesienie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa porzez4 Gmina Zaleszany

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zaleszany .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku zlokalizowanym w miejscowości Motycze Szlacheckie w Gminie Zaleszany.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa porzez.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 419588.71.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 37-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0910029/17/18.arimr pszczyna, trzy szpaki, anna łaszcz karasińska, agregatowanie, wersja monochromatyczna, ych rocher, żyrowanie kredytu, notatka służbowa wzór doc, gm mirzec, bip męcinka, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa brodnica, doplaty do tytoniu, wywóz gnojowicy przepisy 2019, krajowy rejestr kół gospodyń wiejskich, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa suwałki, proggram, arimr brzesko, urząd miasta ryn, drewnica pomorskie, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, aleksandra rybicka…