Niechciał Marcin 00062-6523.2-SW1310071/18/19

By | 8 maja 2015

„Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty kompleksu „Kozłów Park” poprzez zakup urządzeń niezbędnych do uruchomienia Eko – SPA.”4 Niechciał Marcin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niechciał Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Dywersyfikacja działalności Kozłów Park poprzez uruchomienie Eko-SPA”.

Skrócony opis operacji: „podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”.

Cel operacji: „Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty kompleksu „Kozłów Park” poprzez zakup urządzeń niezbędnych do uruchomienia Eko – SPA.”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 205930.

Kwota Wkładu EFMR: 84019.1.

Kod Pocztowy: 28-366.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW1310071/18/19.


Celem operacji jest utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez utworzenie placu rekreacyjnego na terenie Muzeum Michała Kajki w Ogródku i utrzymanie go przez okres min. 5 lat od dnia dokonania ostatnie4 Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział Muzeum Michała Kajki w Ogródku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez utworzenie placu rekreacyjnego na terenie Muzeum Michała Kajki w Ogródku i utrzymanie go przez okres min. 5 lat od dnia dokonania ostatnie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 304557.04.

Kwota Wkładu EFMR: 219444.5.

Kod Pocztowy: 12-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1410070/17/18.


Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez wsparcie tworzenia i rozwoju firm4 Mazurek/Kazimierz Mazurek Makabo Yacht Kazimierz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazurek/Kazimierz Mazurek Makabo Yacht Kazimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez zakup ekologicznej łodzi żaglowej i katamaranu solarnego napędzanych silnikami elektrycznymi do wykonywania rejsów i czarterów turystycznych i wędkarskich.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez wsparcie tworzenia i rozwoju firm.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 216318.7.

Kwota Wkładu EFMR: 91935.15.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00125-6523.2-SW1410027/19.


Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r.4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r..

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r..

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 368784.17.

Kwota Wkładu EFMR: 297793.2.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW1610002/16.


Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach.4 Gmina Wałcz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wałcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach. gm. Wałcz.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 463788.19.

Kwota Wkładu EFMR: 94153.65.

Kod Pocztowy: 78-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00168-6523.2-SW1610249/18.co oznaczają wymiary opon, ot2, urząd miasta bystrzyca kłodzka, głogowski, ile zarabia rolnik z 1 ha, biogazownia boleszyn, leczyca pl, wniosek o dofinansowanie wymiany pieca 2018, ekonomik swidnica, ua kraj, powiatowy urząd pracy w kolnie, koszalin, zachodniopomorskie, biznesplan podsumowanie, fundusz wlasnosci pracowniczej pkp cena jednostki, andruchów, pastwisko menu, aplikacje dla rolników android, katedra łomżyńska, i innych skrót, arimr praca lista kandydatów, cw włocławek, arimr oferty pracy…