NIKLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 00023-6523.2-SW0610001/18

By | 25 września 2011

Wzrost konkurencyjności firmy NIKLA Sp. z o. o. Sp. k. poprzez zakup niezbędnych urządzeń. samochodu dostawczego i sprzętu oraz utworzenie dwóch miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową4 NIKLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: NIKLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój istniejącej działalności gospodarczej poprzez zakup potrzebnego sprzętu. wyposażenia oraz samochodu dostawczego.

Skrócony opis operacji: zakup wyposażenia oraz samochodu dostawczego.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy NIKLA Sp. z o. o. Sp. k. poprzez zakup niezbędnych urządzeń. samochodu dostawczego i sprzętu oraz utworzenie dwóch miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 128418.7.

Kwota Wkładu EFMR: 54577.65.

Kod Pocztowy: 34-114.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0610001/18.


Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz wspieranie rozwoju społecznego związanego z tradycją i kulturą sektora rybackiego.4 Gmina Żytno

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żytno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybacki Piknik Plenerowy pod hasłem „Ryby mają głos”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz wspieranie rozwoju społecznego związanego z tradycją i kulturą sektora rybackiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37500.

Kwota Wkładu EFMR: 26775.

Kod Pocztowy: 97-532.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW1210046/17/18.


Poprawa jakości życia na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny w miejscowości Przerośl4 Gmina Przerośl

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przerośl .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny. działka nr 203 w m. Przerośl.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny w miejscowości Przerośl.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31996.53.

Kwota Wkładu EFMR: 23117.45.

Kod Pocztowy: 16-427.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW1010036/17/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno.4 Gmina Radzymin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radzymin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385091.11.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0710014/17/18.


Poprawa jakości życia mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz mieszkańców obszaru LGD Bielska Kraina poprzez wykorzystywanie lokalnego dziedzictwa i potencjału turystycznego. poprzez budowę zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach4 Gmina Czechowice-Dziedzice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czechowice-Dziedzice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz mieszkańców obszaru LGD Bielska Kraina poprzez wykorzystywanie lokalnego dziedzictwa i potencjału turystycznego. poprzez budowę zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1892243.24.

Kwota Wkładu EFMR: 229358.05.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW1210022/17/18.


Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie stawowym „Kornie” wchodzącym w skład Gospodarstwa Rybackiego Bełżec.4 Kuśmierczak-Kuceł Anna Katarzyna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak-Kuceł Anna Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont obiektu stawowego w Kornikach.

Skrócony opis operacji: Przywracanie lub zabezpieczenie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywi.

Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie stawowym „Kornie” wchodzącym w skład Gospodarstwa Rybackiego Bełżec..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 549358.41.

Kwota Wkładu EFMR: 229132.8.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW0910069/19.


Rozwój działalności turytycznej w zakresie całorocznych świadczonych usług na terenie gminy Sztutowo związanej z obiektami noclegowymi i miejscami krótkotrwałego zakwaterowania oraz utworzenie dwóch całorocznych miejsc pracy.4 Grabowski Michał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku rekreacji indywidualnej.

Skrócony opis operacji: zakup sauny:. placu zabaw. ekspresu do kawy. monitoringu zewnętrznego. rowerów rekreacyjnych. budowa budynku i zakup wyposażenia.

Cel operacji: Rozwój działalności turytycznej w zakresie całorocznych świadczonych usług na terenie gminy Sztutowo związanej z obiektami noclegowymi i miejscami krótkotrwałego zakwaterowania oraz utworzenie dwóch całorocznych miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 184384.5.

Kwota Wkładu EFMR: 62690.73.

Kod Pocztowy: 82-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00173-6523.2-SW1110155/17/18.marek pastuszak elbląg gabinet prywatny, betonowanie słupków ogrodzeniowych, wiadomości bartoszyckie, rafinacja cukru, wystąpieniu, krzysztof kawenczyński, art.25a ust.1, kandydaci do samorządu 2018, [i, z liczb ośmioelementowego zbioru z, ustawa o vat załącznik 3, nieruchomości wołczyn, sprzedaż udziałów w nieruchomości, grunty orne…