Nowak Paweł 00091-6523.2-SW1110189/18

By | 28 marca 2022

Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy poprzez zakup nowego sprzętu muzycznego4 Nowak Paweł

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Paweł.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowego instrumentu muzycznego – akordeonu koncertowego..

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy poprzez zakup nowego sprzętu muzycznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79900.

Kwota Wkładu EFMR: 30493.75.

Kod Pocztowy: 83-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00091-6523.2-SW1110189/18.


Rozwój turystyki poprzez ochronę atrakcyjności środowiska wodnego dzięki modernizacji 3 zbiorników małej retencji4 Margan Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Margan Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zbiorników małej retencji na obiekcie stawowym Marzenin.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

Cel operacji: Rozwój turystyki poprzez ochronę atrakcyjności środowiska wodnego dzięki modernizacji 3 zbiorników małej retencji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 322043.66.

Kwota Wkładu EFMR: 136672.35.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0410020/18/19.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie miejsc świadczenia usług i wzrost zatrudnienia przedsiębiorstwa Nadmorska Oaza Krystian Gruchała w wyniku budowy sześciu domków letniskowych w miejscowości Jezierzany.4 Nadmorska Oaza Krystian Gruchała Krystian

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadmorska Oaza Krystian Gruchała Krystian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa 6 domków letniskowych w Jezierzanach w gminie Postomino przez przedsiębiorstwo Nadmorska Oaza Krystian Gruchała.

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działal.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie miejsc świadczenia usług i wzrost zatrudnienia przedsiębiorstwa Nadmorska Oaza Krystian Gruchała w wyniku budowy sześciu domków letniskowych w miejscowości Jezierzany..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415501.21.

Kwota Wkładu EFMR: 158928.75.

Kod Pocztowy: 76-251.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00118-6523.2-SW1610131/18.


Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez budowę i motaz instalacji fotowoltaicznej na budynku usługowym w Sadybie Rozalin4 Gołoś Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gołoś Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i montaz instalacji fotowoltaicznej w Sadybie Rozalin w Rozalinie..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanieinstalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez budowę i motaz instalacji fotowoltaicznej na budynku usługowym w Sadybie Rozalin.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42108.

Kwota Wkładu EFMR: 17895.9.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0310079/18.


Wspieranie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup specjalistycznego służącego do walki z kłusownictwem oraz utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej dokonanej przez ARiMR4 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarze rybackich przez Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki” cz. II.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Wspieranie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup specjalistycznego służącego do walki z kłusownictwem oraz utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej dokonanej przez ARiMR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23484.15.

Kwota Wkładu EFMR: 16966.85.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00088-6523.2-SW1410049/18.deklarację, gmina tarłów, kolejność, 1500 rok, wierzchosławice cmentarz, mieszkanie do wynajęcia ziębice, lublin województwo, kowr dzierżawa, dwudziesty, zso w natolinie, maksymalny spadek dla rury 160, arimr koszalin, ug świercze, rzeczoznawca bydgoszcz, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wnioski, wynagrodzenie nauczyciela mianowanego, siemyśl mapa, użytkowanie wieczyste kodeks cywilny, arimr lublin wnioski…