OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE 00030-6523.2-SW1310030/18

By | 16 kwietnia 2017

Promocja i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa rybackiego obszaru ŚRLGD poprzez wydanie płyty oraz organizację koncertów promujących. akcji „s[sprzątanie świata” i zawodów wędkarskich4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Na świętokrzyska rybę z OSP!.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz marskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promocja i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa rybackiego obszaru ŚRLGD poprzez wydanie płyty oraz organizację koncertów promujących. akcji „s[sprzątanie świata” i zawodów wędkarskich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25228.

Kwota Wkładu EFMR: 15867.8.

Kod Pocztowy: 29-105.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1310030/18.


Wzrost konkurencyjności firmy. utworzenie 3 nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej4 Marciński Zakład Handlu i Usług Budowlanych Marcjan Jan

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marciński Zakład Handlu i Usług Budowlanych Marcjan Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy kompleksie domków rekreacyjnych nad Jeziorem Kamienickim.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy. utworzenie 3 nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 230285.22.

Kwota Wkładu EFMR: 86126.67.

Kod Pocztowy: 83-342.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00179-6523.2-SW1110188/18.


Różnicowanie działalności przedsiębiorstwa oraz restrukturyzacja przedsiębiorstwa poprzez wzrost innowacyjności i atrakcyjności gospodarczej „Przystani Wodniak” na obszarze LGD z zachowaniem wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru. Operacja zakłada 4 Kędziora Marek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędziora Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: PRZYSTAŃ WODNIAK INNOWACYJNĄ SZANSĄ NA WZROST GOSPODARCZY AKTYWNOŚCI PRZESTRZENNEJ Z ZACHOWANIEM WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH..

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.1 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zat.

Cel operacji: Różnicowanie działalności przedsiębiorstwa oraz restrukturyzacja przedsiębiorstwa poprzez wzrost innowacyjności i atrakcyjności gospodarczej „Przystani Wodniak” na obszarze LGD z zachowaniem wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru. Operacja zakłada .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 192931.3.

Kwota Wkładu EFMR: 81995.25.

Kod Pocztowy: 73-121.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW1610063/17/18.


Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację regat żeglarskich i spływu kajakowego4 Klub Żeglarski Kotwica

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klub Żeglarski Kotwica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego – regat i spływu kajakowego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Promowanie. zachowanie lub upowszechn.

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację regat żeglarskich i spływu kajakowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8220.

Kwota Wkładu EFMR: 5100.

Kod Pocztowy: 64-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00080-6523.2-SW1510093/18/19.rafał zgorzelski, prow lista, span color, okczyn, dni drawna 2019, weksel pożyczka wzór, biuro powiatowe arimr, tokowisko, rodnowo, projekt stacji uzdatniania wody, wybory godziny, notarialna kopia krzyżówka, mieszałki, 96/2, powtarzanie klasy rozporządzenie 2018, jpo 2018…