Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku 00192-6523.2-SW1110313/18

By | 14 grudnia 2018

Instalacja pompy ciepła o mocy 7.57 kW i instalacja zestawu ogniw fotowoltanicznych w budynku Sali Wiejskiej w Tuchomku 174 Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ochrona. poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez montaż instalacji fotowoltanicznej i pompy ciepła w budynku OSP Tuchomko.

Skrócony opis operacji: 4.03.2005.

Cel operacji: Instalacja pompy ciepła o mocy 7.57 kW i instalacja zestawu ogniw fotowoltanicznych w budynku Sali Wiejskiej w Tuchomku 17.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31838.45.

Kwota Wkładu EFMR: 21648.65.

Kod Pocztowy: 77-133.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00192-6523.2-SW1110313/18.


Zakup pontonu (motorówki) typu RIB wraz z silnikiem. baterią słoneczną z powerbankiem oraz przyczepy do transportu pontonu (motorówki). jako sprzęt niezbędny do asekuracji uczestników. podczas imprez cyklicznych i treningów4 Klub Sportów Wodnych Baltic

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klub Sportów Wodnych Baltic .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bezpieczne żagle.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zakup pontonu (motorówki) typu RIB wraz z silnikiem. baterią słoneczną z powerbankiem oraz przyczepy do transportu pontonu (motorówki). jako sprzęt niezbędny do asekuracji uczestników. podczas imprez cyklicznych i treningów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 81423.99.

Kwota Wkładu EFMR: 58828.5.

Kod Pocztowy: 72-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00231-6523.2-SW1610279/18/19.


Promocja i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa rybackiego obszaru ŚRLGD poprzez wydanie płyty oraz organizację koncertów promujących. akcji „s[sprzątanie świata” i zawodów wędkarskich4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Na świętokrzyska rybę z OSP!.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz marskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promocja i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa rybackiego obszaru ŚRLGD poprzez wydanie płyty oraz organizację koncertów promujących. akcji „s[sprzątanie świata” i zawodów wędkarskich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25228.

Kwota Wkładu EFMR: 15867.8.

Kod Pocztowy: 29-105.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1310030/18.www gmina ińsko pl, powierzchnia utwardzona, farma pv, turzyca żółta, protokół zdawczo odbiorczy lokalu użytkowego wzór, wolany, ug miączyn, żłobek ziębice, www arimr gov pl wnioski, fundac, gdzie sie pali, szkic sytuacyjny, www.arimr.gov.pl wniosek o nadanie loginu, nowe województwo…