Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek 00014-6523.2-SW1210011/17

By | 8 października 2012

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych zapewniających rozwój mikroprzedsiębiorstwa świadczącego usługi dla mieszkańców obszarów rybackich.4 Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ogrodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ogrodzki Marek „MAR-BUS” HANDEL i USŁUGI Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowoczesnych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych zapewniających rozwój mikroprzedsiębiorstwa świadczącego usługi dla mieszkańców obszarów rybackich..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 269000.

Kwota Wkładu EFMR: 113889.8.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW1210011/17.


Upowszechnianie kultury pałuckiej poprzez organizacje warsztatów kulinarnych.4 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Święto Pałuckiej Pyry – integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzenia kulturalnego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Upowszechnianie kultury pałuckiej poprzez organizacje warsztatów kulinarnych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10650.41.

Kwota Wkładu EFMR: 4435.3.

Kod Pocztowy: 64-830.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00081-6523.2-SW1510085/18/19.jasliska, gm chęciny, wentylatory do chlewni, arimr wroclaw, miasto nad mleczna, gm1 łańcut, szwecja kod kraju, dni tuszyna 2019, wykaz działań agrotechnicznych pdf, kabel elektryczny w ziemi przepisy, vw t4 9 osobowy, świadczenia rodzinne dochód, arimmr…