Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego 00025-6523.2-SW0710033/17/18

By | 27 grudnia 2018

Celem operacji będzie utrzymanie przez Wnioskodawcę nowego łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny oraz utrzymanie 1 miejsca pracy dla osoby z grup defaworyzowanej.4 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu ciężarowego z basenami do przewozu ryb żywych w celu ich dalszej sprzedaży klientowi końcowemu oraz zakup i instalacja wędzarni razem z niezbędną infrastrukturą – nowy łańcuch dostaw produktów rybnych na rynek lokalny..

Skrócony opis operacji: 4.1. 4.1.1.

Cel operacji: Celem operacji będzie utrzymanie przez Wnioskodawcę nowego łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny oraz utrzymanie 1 miejsca pracy dla osoby z grup defaworyzowanej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 478877.42.

Kwota Wkładu EFMR: 203522.3.

Kod Pocztowy: 00-831.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0710033/17/18.


Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego spożywanie lokalnej ryby oraz promocja dziedzictwa rybaków4 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Morskie Klimaty” – Dzień Rybaka..

Skrócony opis operacji: Organizacja imprezy promocyjnej Dzień Rybaka – „Morskie Klimaty”.

Cel operacji: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego spożywanie lokalnej ryby oraz promocja dziedzictwa rybaków.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 11576.3.

Kwota Wkładu EFMR: 9347.45.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.3-SW1600005/18.


Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR4 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37679.

Kwota Wkładu EFMR: 26739.3.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW1210029/17/18.wolsztyńska poznań, kosienice, wielkopolskie powiaty, 03.10, umig łobżenica, jak wypełnić wniosek o ustalenie warunków zabudowy 2018, warzywa grafika, gizycki, struktura zasiewów w polsce 2018, nowosol, agroturystyka małopolskie, prace rolnicze, adresowanie listu poleconego, ludnosc japonii, wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, kowr warszawa, restauracja biskupin, armir gov, informacja bioz rozporządzenie, zasady organiczne…