Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego 00027-6523.2-SW0710031/17/18

By | 7 czerwca 2018

Celem operacji będzie utworzenie obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. wdrażanej przez LGD Zalewu Zegrzyńskiego. W wyniku realizacji operacji zostanie utrzymane jedno mie4 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Wierzbica..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Celem operacji będzie utworzenie obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. wdrażanej przez LGD Zalewu Zegrzyńskiego. W wyniku realizacji operacji zostanie utrzymane jedno mie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 336932.44.

Kwota Wkładu EFMR: 242456.55.

Kod Pocztowy: 00-831.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW0710031/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające wprawna i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 422453.3.

Kwota Wkładu EFMR: 341130.5.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.4-SW1610022/19.


Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz wspieranie rozwoju społecznego związanego z tradycją i kulturą sektora rybackiego poprzez organizację festynu rodzinnego.4 Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Taaaka ryba” – organizacja festynu rodzinnego promującego rybactwo obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz wspieranie rozwoju społecznego związanego z tradycją i kulturą sektora rybackiego poprzez organizację festynu rodzinnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22571.03.

Kwota Wkładu EFMR: 15110.45.

Kod Pocztowy: 97-532.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00099-6523.2-SW1210131/19.pamiętajcie o ogrodach szczecin 2017, e deklaracje gov pobierz, wtz kuźnica grabowska, bilgorajska com, wycinka drzew za drewno, warszawa karolkowa 30, rolnica, zlote na eura, paszportyzacja co to, kontakt 61, bruki, podatek wro, ośrodek garczyn, jaka szkole policealna warto skonczyc, dom seniora czyżyk, ceny zbóż 2018, prawo do pierwszeństwa w nabyciu, pierogi carskie…