Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00033-6523.2-SW0910011/17/18

By | 31 lipca 2011

Zachowanie bioróżnorodności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej..

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Zachowanie bioróżnorodności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 40900.

Kwota Wkładu EFMR: 29550.25.

Kod Pocztowy: 39-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0910011/17/18.


Doposażenia salonu fryzjersko-kosmetycznego4 Kłaptocz Łukasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłaptocz Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez ofertę nowych usług dla mieszkańców oraz wzrost zatrudnienia..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowanie działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Doposażenia salonu fryzjersko-kosmetycznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 178380.36.

Kwota Wkładu EFMR: 75811.5.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00083-6523.2-SW1210079/18.


Zakup środków trwałych w celu wprowadzenia nowej uslugi. stworzenie jednego miejsca pracy.4 Michoń Robert

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michoń Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie poprzez inwestycje w nowe technologie..

Skrócony opis operacji: Zakup prasy do siana i słomy. przyczepy kumulacyjnej do bel oraz przyczepy do transportu bel..

Cel operacji: Zakup środków trwałych w celu wprowadzenia nowej uslugi. stworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 222800.

Kwota Wkładu EFMR: 74918.15.

Kod Pocztowy: 76-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00102-6523.2-SW1610126/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Nadnotecka Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadnotecka Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 292631.8.

Kwota Wkładu EFMR: 236300.

Kod Pocztowy: 64-920.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.4-SW1510006/17/18.strona tytułowa biznesplanu, wójt gminy gietrzwałd, wiązania cegieł, kopalnia winna, powiat bilgorajski, przetwory mleczne, koszty ogólne, roślina uprawiana na paszę, wydział komunikacji człuchów, arimr wnioski 2019 logowanie, wyjaśnij dlaczego mokre przedmioty trudniej utrzymać w rękach niż suche, powiezone, wpis do ewidencji producentów, równiesz, umig skalbmierz, poznań opole, arimr pyrzyce…