Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00034-6523.2-SW0910044/17/18

By | 14 maja 2021

Ochrona środowiska naturalnego RLGD Roztocze poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego na obszarach rybackich.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia dla Staży Ochrony Wód i Społecznej Straży Rybackiej przeciwdziałającej kłusownictwu..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu..

Cel operacji: Ochrona środowiska naturalnego RLGD Roztocze poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego na obszarach rybackich..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 188118.68.

Kwota Wkładu EFMR: 110500.

Kod Pocztowy: 22-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW0910044/17/18.


Rozwój edukacji morskiej młodzieży z obszaru LGD Dorzecze Łeby poprzez realizację programu edukacyjnego dla 350 osób.4 Łebski Klub Żeglarski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łebski Klub Żeglarski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój edukacji morskiej dla mieszkańców obszaru LGD Dorzecze Łeby.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój edukacji morskiej młodzieży z obszaru LGD Dorzecze Łeby poprzez realizację programu edukacyjnego dla 350 osób..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 333851.48.

Kwota Wkładu EFMR: 241207.68.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00240-6523.2-SW1110373/18/19.krakow gmina, przelew druk, dożynki 2019 pomorskie, leki szlacheckie, symbol zwierząt, gryka nasiona kwalifikowane, prow lodzkie, pomorskim, jednolita norma przedstawicielstwa, póla, julita derewenda, oświadczasz, cywilny ślub, kwalifikacje w zawodzie r3, przystan emow, oznaki władzy królewskiej, szkoła kamienica królewska, kupie prosieta…