Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00041-6523.2-SW0810051/19

By | 4 lipca 2021

Rozwój działalności turystycznej poprzez modernizację budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku celem rozwoju oferty turystycznej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wpieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności turystycznej poprzez modernizację budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 406224.49.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 45-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW0810051/19.


Promocja i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa rybackiego obszaru ŚRLGD poprzez wydanie płyty oraz organizację koncertów promujących. akcji „s[sprzątanie świata” i zawodów wędkarskich4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Na świętokrzyska rybę z OSP!.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz marskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promocja i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa rybackiego obszaru ŚRLGD poprzez wydanie płyty oraz organizację koncertów promujących. akcji „s[sprzątanie świata” i zawodów wędkarskich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25228.

Kwota Wkładu EFMR: 15867.8.

Kod Pocztowy: 29-105.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1310030/18.


Celem operacji jest modernizacja kuchni i stołówki poprzez zakup urządzeń i sprzetu gastronimicznego. oraz wyposażenia stołówki i zakup pieca grzewczego. oraz utworzenia nowego miejsca pracy.4 Kwaśniewska Elżbieta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwaśniewska Elżbieta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ KUCHNI I STOŁÓWKI ORAZ ZAKUP PIECA GRZEWCZEGO.

Skrócony opis operacji: PODEJMOWANIE LUB ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYKORZYSTUJĄCEJ WODNY POTENCJAŁ OBSZARU NA OBSZARZE LSR DO 2022 ROKU.

Cel operacji: Celem operacji jest modernizacja kuchni i stołówki poprzez zakup urządzeń i sprzetu gastronimicznego. oraz wyposażenia stołówki i zakup pieca grzewczego. oraz utworzenia nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 52943.57.

Kwota Wkładu EFMR: 19800.75.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00061-6523.2-SW1610112/17/18.


Poprawa jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój turystyki na obszarach zależnych od rybactwa poprzez przebudowę zabytkowych piwnic kam4 Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum im.Przypkowskich w Jędrzejowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa zabytkowych piwnic kamienic 7-8 w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia osób związanych z gospodarką rybacką poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój turystyki na obszarach zależnych od rybactwa poprzez przebudowę zabytkowych piwnic kam.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 346479.11.

Kwota Wkładu EFMR: 235605.55.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW1310013/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGR Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Jasienicy (scena4 Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa istniejącej zadaszonej sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGR Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Jasienicy (scena.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 517775.78.

Kwota Wkładu EFMR: 254999.15.

Kod Pocztowy: 43-385.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00048-6523.2-SW1210059/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu noclegowego na terenie gminy Uniejów wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy4 Koziński Mariusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziński Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu noclegowego w gminie Uniejów..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu noclegowego na terenie gminy Uniejów wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 580043.18.

Kwota Wkładu EFMR: 246415.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0500033/17/18.ewniosekplus rejestracja, ambasada polski w new delhi, dębina lubelskie, urząd gminy nidzica, santok, portal irz plus, teren przed ogrodzeniem, definicja małych i średnich przedsiębiorstw, plan nawożenia azotem w uproszczonej formie, selekt piotrowo, usługi kominiarskie wrocław, system elektronicznego obiegu dokumentów, skup bydla, zahida świdwin, gospodarstwo rolne definicja, uprawomocnienie decyzji podziału działki, trwałe użytki zielone definicja, urząd gminy sułów, arimr nowy sącz…