Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00042-6523.2-SW0810052/19

By | 7 grudnia 2012

Rozwój działalności turystycznej poprzez przebudowę Domu Rybaka na terenie Ośrodka Wędkarsko – Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa Domu Rybaka na terenie Ośrodka Wędkarsko – Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie.

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działaln.

Cel operacji: Rozwój działalności turystycznej poprzez przebudowę Domu Rybaka na terenie Ośrodka Wędkarsko – Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 537730.21.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 45-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW0810052/19.


Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru poprzez wprowadzenie usługi czarteru na bazie nowo zakupionego jachtu żaglowego Phobos 27 oraz utworzenie jednego miejsca pracy w Kopicach4 Lech Zajda – Latarnik Lech

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lech Zajda – Latarnik Lech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie usługi czarteru na bazie nowozakupionego jachtu żaglowego o małym zanurzeniu Phobos 27..

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działal.

Cel operacji: Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru poprzez wprowadzenie usługi czarteru na bazie nowo zakupionego jachtu żaglowego Phobos 27 oraz utworzenie jednego miejsca pracy w Kopicach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140000.

Kwota Wkładu EFMR: 57715.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1610043/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup środków transportu. maszyn i urządzeń oraz utworzenie jednego miejsca pracy sezonowo.4 Nowak Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środka transportu. maszyn i wyposażenia służącego poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury 4.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i a.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup środków transportu. maszyn i urządzeń oraz utworzenie jednego miejsca pracy sezonowo..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 260754.39.

Kwota Wkładu EFMR: 110820.45.

Kod Pocztowy: 95-083.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW0510014/18.


Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r.4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r..

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r..

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2017 r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 368784.17.

Kwota Wkładu EFMR: 297793.2.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW1610002/16.


Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa rybackiego poprzez wprowadzenie nowych usług nie związanych z produkcją rybacką4 Kuziora Adam

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuziora Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika. kosiarki bijakowej oraz samochodu z basenem.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich o obszarach akwakultury.

Cel operacji: Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa rybackiego poprzez wprowadzenie nowych usług nie związanych z produkcją rybacką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299080.89.

Kwota Wkładu EFMR: 127109.

Kod Pocztowy: 37-403.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW0910046/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.4 Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 234000.

Kwota Wkładu EFMR: 169065.

Kod Pocztowy: 43-384.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00064-6523.2-SW1210062/18.e-wniosek plus arimr, zakład budżetowy przykłady, szukaja, serwis gazex, przebudowa drzewostanów, dochodów, krus góra, rarimr, www arr gov pl, arimr wolsztyn, piła spalinowa do betonu stihl, gops masłów, wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego uzasadnienie, wyniki wyborów senat 2019, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, choroby afrykańskie, wniosek o zwrot akcyzy 2019…