Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy 00011-6523.2-SW0210018/17/18

By | 12 lutego 2017

Odnowa i ochrona ekologicznego potencjału obszaru poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR „Nasza Krajna i Pałuki”4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska.

Cel operacji: Odnowa i ochrona ekologicznego potencjału obszaru poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 167448.08.

Kwota Wkładu EFMR: 120980.5.

Kod Pocztowy: 85-023.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0210018/17/18.


Zdobycie wiedzy oraz wymiana informacji poprzez wspieranie. wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury oraz poprzez organizacje spotkań edukacyjnych z uczniami w biurze MLGR. na terenie Gmin partnerskich. a także wyjazdów studyjn4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie modelu edukacji ekologicznej.

Skrócony opis operacji: Realizacja operacji w zakresie współpracy.

Cel operacji: Zdobycie wiedzy oraz wymiana informacji poprzez wspieranie. wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury oraz poprzez organizacje spotkań edukacyjnych z uczniami w biurze MLGR. na terenie Gmin partnerskich. a także wyjazdów studyjn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46809.28.

Kwota Wkładu EFMR: 37797.8.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.3-SW1600008/18.


Celem operacji będzie rozwój łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną w szczególności poprzez zapewnienie jego trwałego funkcjonowania dzięki zakupowi i montażu zespołu prądotwórczego w miejscowości4 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dostawa. montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy gmina Serock.

Skrócony opis operacji: 4.1.1 Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji będzie rozwój łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną w szczególności poprzez zapewnienie jego trwałego funkcjonowania dzięki zakupowi i montażu zespołu prądotwórczego w miejscowości.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 79125.96.

Kwota Wkładu EFMR: 33627.7.

Kod Pocztowy: 00-831.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW0710042/18/19.podatek od studni, urząd miasta bolesławiec bip, cena gruntów rolnych, tabela mieszania oprysków 2017, pełna micha wrocław, ocena opisowa kl 1, cieszko, kurs euro do przetargów, nawojowa szkoła, cegiełka nekla, obrót nieruchomościami definicja, klasyfikacja adr, pan jerzy zlecił wykoszenie trawy na swojej posesji, cena pszenicy 2020, kowr oddziały terenowe, projekt ogrodzenia, szpital marciniaka wrocław dojazd, łagiewniki śląskie, kosztorys wzór pdf, bizon herbicyd cena, festiwal wisły toruń…