Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie 00057-6523.2-SW1610090/17/18

By | 1 sierpnia 2016

Celem operacji jest doposażenie Społecznej straży rybackiej w specjalistyczny środek transportu. Dzięki temu SSR będzie mogło prowadzić w sposób efektywniejszy patrole pieszo-samochodowe. Samochód terenowy umożliwi SSR dojazd do najtrudniejszych punktów p4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej działających na terenie Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego – specjalistyczny środek transportu.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Celem operacji jest doposażenie Społecznej straży rybackiej w specjalistyczny środek transportu. Dzięki temu SSR będzie mogło prowadzić w sposób efektywniejszy patrole pieszo-samochodowe. Samochód terenowy umożliwi SSR dojazd do najtrudniejszych punktów p.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 149790.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 70-383.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW1610090/17/18.


Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu oraz zakup łodzi żaglowych i wędkarskich4 Gmina Sępólno Krajeńskie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu oraz zakup łodzi żaglowych i wędkarskich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 592553.87.

Kwota Wkładu EFMR: 215871.1.

Kod Pocztowy: 89-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0210004/17/18.


Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę i wyposażenie sali spotkań związanej z działalnością rybacką4 Gmina Ozimek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ozimek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką.

Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego 4.4.1. Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie in.

Cel operacji: Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę i wyposażenie sali spotkań związanej z działalnością rybacką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352081.83.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 46-040.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW0810035/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Pilch Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilch Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dywersyfikacja dochodów z gospodarstwa rybackiego poprzez stworzenie bazy noclegowej do świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania na łowisku Wieniec..

Skrócony opis operacji: różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 942408.86.

Kwota Wkładu EFMR: 353403.32.

Kod Pocztowy: 32-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR0600005/17/19.


Zwiększenie dostępności do usług całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku na terenie objętym LSR poprzez budowę domu pomocy społecznej. w efekcie czego powstanie nowy podmiot gospodarczy. utworzone zostaną nowe miejsca pracy oraz wygenerowany zysk4 Murkowska-Nowak Iga

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Murkowska-Nowak Iga.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa domu pomocy społecznej jako reakcja na zapotrzebowanie na usługi całodziennej opieki nad osobami w podeszłym wieku..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospo.

Cel operacji: Zwiększenie dostępności do usług całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku na terenie objętym LSR poprzez budowę domu pomocy społecznej. w efekcie czego powstanie nowy podmiot gospodarczy. utworzone zostaną nowe miejsca pracy oraz wygenerowany zysk.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 699316.91.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW1510009/17/18.mpk gorzow, apteka melisa podzwierzyniec, wniosek o wycofanie wniosku, odpis aktu zgonu zwolnienie z opłaty, przedszkole w czempiniu, mops kłodzko, bip radków, praca jeżowe, ochrona środowiska opinie, międzyplon ozimy, prow 2007 2013, skala ccs mp, arimr oferty pracy, renata alechnowicz, przetargi kowr, oświadczenie złożone na wniosek strony art.75 2 kpa wzór, lubun, i-19, poczta numer, ot co to znaczy, arimr gorlice…