Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu 00036-6523.2-SW0210032/17/18

By | 10 czerwca 2011

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez zakup samochodu wraz ze specjalistycznym basenem do transportu ryb żywych oraz utrzymanie miejsca pracy4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu wraz ze specjalistycznym basenem do transportu ryb żywych.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez cale życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez zakup samochodu wraz ze specjalistycznym basenem do transportu ryb żywych oraz utrzymanie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 118515.9.

Kwota Wkładu EFMR: 49361.2.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW0210032/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Wojsiat Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojsiat Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Sząbruk.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 50479.2.

Kwota Wkładu EFMR: 37859.4.

Kod Pocztowy: 11-036.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00050-6521.5-OR1400058/18.


Celem operacji jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy PHU Mechanika poprzez wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów oraz zahamowanie postępującego bezrobocia na obszarze LGD Zalew Zegrzyński poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla osób z grup d4 Modzelewski Witold Wojciech

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Modzelewski Witold Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w miejscowości Skierdy..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy PHU Mechanika poprzez wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów oraz zahamowanie postępującego bezrobocia na obszarze LGD Zalew Zegrzyński poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla osób z grup d.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 281938.88.

Kwota Wkładu EFMR: 95772.05.

Kod Pocztowy: 05-123.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0710004/17/18.


1. Utworzenie 3 miejsc pracy oraz ich utrzymanie. w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty. przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.2. zwiększenie bazy noclegowej o 20 miejsc noclegowych na terenie obszaru objętego LSR w terminie do 9 mies4 MARGONIN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MARGONIN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu letniskowego w miejscowości Margonin.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia o.

Cel operacji: 1. Utworzenie 3 miejsc pracy oraz ich utrzymanie. w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty. przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.2. zwiększenie bazy noclegowej o 20 miejsc noclegowych na terenie obszaru objętego LSR w terminie do 9 mies.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 582431.79.

Kwota Wkładu EFMR: 219322.1.

Kod Pocztowy: 64-830.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW1510013/17/18.


Dywersyfikacja działalności rybackiej poprzez otwarcie sezonowego punktu małej gastronomii i utrzymanie miejsca pracy w formie samozatrudnienia4 Indyk Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Słodka Dziupla” – otwarcie sezonowego punktu małej gastronomii.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja działalności rybackiej poprzez otwarcie sezonowego punktu małej gastronomii i utrzymanie miejsca pracy w formie samozatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164696.24.

Kwota Wkładu EFMR: 69995.9.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00117-6523.2-SW1110233/18.


Podniesienie standardu i atrakcyjności świadczonych usług poprzez zakup wyposażenia do gościńca oraz utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia4 Kleina/Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klejnot” Artur Kleina Artur

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kleina/Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klejnot” Artur Kleina Artur.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie standardu i atrakcyjności usług Gościńca Klejnot.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie standardu i atrakcyjności świadczonych usług poprzez zakup wyposażenia do gościńca oraz utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 97145.74.

Kwota Wkładu EFMR: 37154.35.

Kod Pocztowy: 83-332.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00105-6523.2-SW1110182/18.


Zrównoważony rozwój infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach.4 Gmina Tuchomie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tuchomie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 514334.19.

Kwota Wkładu EFMR: 186915.

Kod Pocztowy: 77-133.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00184-6523.2-SW1110327/18.



transkrypcja aktu małżeństwa, wniosek plus, piotr obszarski, przekrój przez budynek, pozarolnicza działalność gospodarcza definicja, wymiana dowodu osobistego gdynia, uzupełnij podpisy według wzoru, arimr rejestracja, bakterie tlenowe i beztlenowe, zbiornik niewiadoma, gruber zastosowanie, anr olsztyn, wola wapowska, kara za brak rachunków za wywóz szamba, urząd gminy zagnańsk…