Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach 00004-6523.2-SW0610020/17

By | 8 grudnia 2019

Promocja obszaru Doliny Karpia. w szczególności Gminy Tomice jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez organizację spotkań artystyczno – rozrywkowo – promocyjnych. Cel zostanie osiągnięty do momentu 4 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tomice z karpiem w tle czyli organizacja cyklu spotkań o charakterze artystyczno-rozrywkowo- promocyjnym.

Skrócony opis operacji: organizacja cyklu spotkań o charakterze artystyczno-rozrywkowo- promocyjnym.

Cel operacji: Promocja obszaru Doliny Karpia. w szczególności Gminy Tomice jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez organizację spotkań artystyczno – rozrywkowo – promocyjnych. Cel zostanie osiągnięty do momentu .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29758.8.

Kwota Wkładu EFMR: 20485.

Kod Pocztowy: 34-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0610020/17.


podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez utworzenie i utrzymanie miejsca pracy. rozwijanie łańcucha dostaw obejmującego produkcję i obrót ryby poprzez budowę płuczki wraz z dojazdem do punktu sprzedaży bezpośredniej.4 Kabaciński Jerzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kabaciński Jerzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez rozwijanie łańcucha dostaw obejmującego produkcję i obrót ryb poprzez budowę płuczki wraz z dojazdem do punktu sprzedaży bezpośredniej..

Skrócony opis operacji: podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez utworzenie i utrzymanie miejsca pracy. rozwijanie łańcucha dostaw obejmującego produkcję i obrót ryby poprzez budowę płuczki wraz z dojazdem do punktu sprzedaży bezpośredniej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 339610.38.

Kwota Wkładu EFMR: 144334.25.

Kod Pocztowy: 56-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0110015/17/18.radlin wybory 2018, wólka orłowska, pkd jak sprawdzić, gmina milkowice, uciechow, dni błażowej 2019, sejm transmisja online, jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem 2019, art 30 par 1 pkt 3 w związku z art 53, długość geograficzna oznaczenie, marcin stronczek, skorki do osu, arimr legnica, co opłaca się uprawiać na małym areale, 880701111, wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia spadku 2018, nieruchomości wasilków, nieruchomości gorzów tablica, cena za hektar lasu…