Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach 00043-6523.2-SW0610003/19

By | 20 lutego 2014

Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową4 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach..

Skrócony opis operacji: budowa siłowni zewnętrznej oraz wymiana nawierzchni boiska.

Cel operacji: Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 146610.17.

Kwota Wkładu EFMR: 72240.65.

Kod Pocztowy: 34-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0610003/19.


Rozwój usług związanych z wyżywieniem oraz podniesienie potencjału turystycznego regionu poprzez rozwój istniejącej działalności gospodarczej: budowa restauracji z sala bankietową.4 Mobilna Firma Gastronomiczna Wołkow Bartosz Bartosz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mobilna Firma Gastronomiczna Wołkow Bartosz Bartosz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu restauracyjno-bankietowego z możliwością adaptacji poddasza na pokoje gościnne.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospo.

Cel operacji: Rozwój usług związanych z wyżywieniem oraz podniesienie potencjału turystycznego regionu poprzez rozwój istniejącej działalności gospodarczej: budowa restauracji z sala bankietową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2195511.22.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 62-085.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW1510007/17/18.


Podniesienie standardu i atrakcyjności świadczonych usług poprzez zakup wyposażenia do gościńca oraz utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia4 Kleina/Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klejnot” Artur Kleina Artur

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kleina/Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klejnot” Artur Kleina Artur.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie standardu i atrakcyjności usług Gościńca Klejnot.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie standardu i atrakcyjności świadczonych usług poprzez zakup wyposażenia do gościńca oraz utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 97145.74.

Kwota Wkładu EFMR: 37154.35.

Kod Pocztowy: 83-332.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00105-6523.2-SW1110182/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie PSR w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym..

Skrócony opis operacji: zakup samochodów i lornetek.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1040000.

Kwota Wkładu EFMR: 936000.

Kod Pocztowy: 10-575.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6522.1.1-OR1400001/18.


Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.4 Gmina Wiżajny

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiżajny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach..

Skrócony opis operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 396895.54.

Kwota Wkładu EFMR: 212500.

Kod Pocztowy: 16-407.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW1010031/17/18.umowa gwarancyjna, szkoła nr.1 w bochni, koziegłowy gmina, jak wypełnić wniosek do kowr, wskaźnik referencyjny, powierzchnia działki, art 6 kpa, rzeka w goleniowie, 84-100 puck, wypadek w przedszkolu, wskaż pozytywne i negatywne cechy systemu panującego w zagrodzie, www sblzlotow com pl, śmiełów, dożynki prezydenckie w spale, krzymowski…