Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim 00197-6523.2-SW1610264/18/19

By | 9 stycznia 2015

Propagowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD poprzez przygotowanie. organizację i przeprowadzenie pięciu imprez plenerowych – festynów rybackich pn. „RYBY MAJĄ GŁOS” oraz zaangażowanie społeczeństwa do wspólnej realizacji 4 Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryby mają głos!.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD poprzez przygotowanie. organizację i przeprowadzenie pięciu imprez plenerowych – festynów rybackich pn. „RYBY MAJĄ GŁOS” oraz zaangażowanie społeczeństwa do wspólnej realizacji .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 108606.25.

Kwota Wkładu EFMR: 76802.6.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00197-6523.2-SW1610264/18/19.


Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez budowę restauracji i stworzenie miejsc parkingowych dla klientów oraz wzrost zatrudnienia.4 Kostuch NordPano Mikołaj

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostuch NordPano Mikołaj.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa restauracji wraz z wyposażeniem..

Skrócony opis operacji: Budowa i wyposażenie lokalu gastronomicznego oraz parking..

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez budowę restauracji i stworzenie miejsc parkingowych dla klientów oraz wzrost zatrudnienia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 723175.45.

Kwota Wkładu EFMR: 252849.37.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1110001/17.


Rozwój działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług oraz utworzeniu nowych miejsc pracy4 Karsznia Zdzisław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karsznia Zdzisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Łapać wiatr w żagle – rozwój działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu nowych usług.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej polegający na wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług oraz utworzeniu nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 440330.25.

Kwota Wkładu EFMR: 167987.2.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00072-6523.2-SW1110104/17/18.ile wynosi nagroda dyrektora dla nauczyciela 2017, premia młody rolnik, kontrola youtube, farma redło, wykonanie gładzi, glocar opole, spory kompetencyjne kpa, janusz żyła, dopłaty onw, bip powiat poznan, kowr wroclaw, logowanie do arimr, święto pstrąga wojtal 2019, wybory samorządowe 2018 łódź wyniki, amirm…