Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej 00028-6523.2-SW0810033/18

By | 4 marca 2014

Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych4 Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infr.

Cel operacji: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 134858.54.

Kwota Wkładu EFMR: 58086.45.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0810033/18.


upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury poprzez stworzenie na terenie miasta Orzysz ścieżki edukacyjnej wraz z kioskami multimedialnymi oraz wydanie materiałów promocyjnych i utrzymanie jej przez okres minimum 5 lat od dnia doko4 Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji)

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Wojska. Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji) .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Spacer ścieżkami orzyskiej historii.

Skrócony opis operacji: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury poprzez stworzenie na terenie miasta Orzysz ścieżki edukacyjnej wraz z kioskami multimedialnymi oraz wydanie materiałów promocyjnych i utrzymanie jej przez okres minimum 5 lat od dnia doko.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 84004.74.

Kwota Wkładu EFMR: 60273.5.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW1410073/17/18.miasta podlasia, bukowice dolnośląskie, 26 260 fałków, kraków zakliczyn, dopłata do materiału siewnego 2020, grodno łódź, malowanie eternitu, www e monki pl, rzut stropodachu, skrót ukraina, danko.pl, nieruchomości online logowanie, dobki, czarnieckiego szczecin, strona powodowa, uniwersytet szczeciński nip, prezydenci polski 2020, symbol depresji, tablica.pl międzychód, wzór pokwitowania odbioru gotówki, garmond press łódź, www pińczów, osp biertułtowy…