OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY WIKING SP. Z O.O. 00030-6523.2-SW1110039/17/18

By | 7 marca 2019

Rozwój firmy Wnioskodawcy poprzez stworzenie produktu turystycznego umożliwiającego prowadzenie całorocznej działalności wraz ze zwiększeniem zatrudnienia o 4 nowe miejsca pracy w wyniku realizacji operacji4 OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY WIKING SP. Z O.O.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY WIKING SP. Z O.O. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie całorocznej oferty turystyki zdrowotnej oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących jako szansa na rozwój Ośrodka Wypoczynkwo-Szkoleniowego Wiking Sp. z o. o. w Jantarze.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Rozwój firmy Wnioskodawcy poprzez stworzenie produktu turystycznego umożliwiającego prowadzenie całorocznej działalności wraz ze zwiększeniem zatrudnienia o 4 nowe miejsca pracy w wyniku realizacji operacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 518360.37.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 82-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1110039/17/18.


Celem operacji jest doposażenie Społecznej straży rybackiej w specjalistyczny środek transportu. Dzięki temu SSR będzie mogło prowadzić w sposób efektywniejszy patrole pieszo-samochodowe. Samochód terenowy umożliwi SSR dojazd do najtrudniejszych punktów p4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej działających na terenie Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego – specjalistyczny środek transportu.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Celem operacji jest doposażenie Społecznej straży rybackiej w specjalistyczny środek transportu. Dzięki temu SSR będzie mogło prowadzić w sposób efektywniejszy patrole pieszo-samochodowe. Samochód terenowy umożliwi SSR dojazd do najtrudniejszych punktów p.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 149790.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 70-383.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW1610090/17/18.


Promocja obszaru zależnego od rybactwa poprzez organizację I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia.4 Gmina Słupia Jędrzejowska

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Słupia Jędrzejowska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzi.

Cel operacji: Promocja obszaru zależnego od rybactwa poprzez organizację I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31430.

Kwota Wkładu EFMR: 21372.4.

Kod Pocztowy: 28-350.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1310035/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji4 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Funkcjonowanie LGR w 2019.

Skrócony opis operacji: Funkcjonowanie LGR w 2019.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym planu komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 1/1/2019.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 382977.07.

Kwota Wkładu EFMR: 306680.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.4-SW1610018/18.ugwodzislaw, ortofotomapa cyfrowa, nowa klauzula do cv, poniżej podano pola powierzchni kilku obiektów jakimi liczbami należy zastąpić kwadraciki, podział roślin, 26-200, wniosek o odpis aktu urodzenia, margowo, beton podkładowy, ulgi 2014, arimr prezes, nornikowate, arimr nysa, arinr, kto może dziedziczyć gospodarstwo rolne…