Ostrowski Aleksander 00082-6523.2-SW1610108/17/18

By | 28 czerwca 2019

Celem operacji jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz obszru LGR. jego wzmocnienie. podniesienie wartości produktów rybactwa. stworzenie nowych całorocznych miejsc pracy. rozwój działalności gospodarczej oraz wykorzystanie lokalnych zasobów i4 Ostrowski Aleksander

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostrowski Aleksander.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności hurtowni ryb Scampi.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz obszru LGR. jego wzmocnienie. podniesienie wartości produktów rybactwa. stworzenie nowych całorocznych miejsc pracy. rozwój działalności gospodarczej oraz wykorzystanie lokalnych zasobów i.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 472962.78.

Kwota Wkładu EFMR: 179156.2.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00082-6523.2-SW1610108/17/18.


Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie smażalni oraz nowego miejsca pracy na obszarze RLGD „Opolszczyzna”.4 Balaton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Balaton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie smażalni ryb przy kompleksie hotelowo-rekreacyjnym „Hotel Bajka” w Grodźcu z wykorzystaniem lokalnych zasobów rybackich..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie smażalni oraz nowego miejsca pracy na obszarze RLGD „Opolszczyzna”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 591949.86.

Kwota Wkładu EFMR: 246546.75.

Kod Pocztowy: 46-022.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0810003/17.wągrowiec poznań, dziennik internetowy mniów, kurs euro 31 grudnia 2017, grafsztynek inflancki, ryszard petru oświadczenie majątkowe, dwory na sprzedaż, ewidencja zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin, gmina grunwald bip, na rysunku przedstawiono tangram tradycyjną układankę, procedura budżetowa gminy pdf, włoszczowa kielce, numer oddziału banku, agrotech minikowo, adoe reader, paszport bydła, molwa pospolita, nieruchomości pyrzyce, artykuł 447, arimr bytów, komisariat pyskowice, wypłatę, nieruchomości chocianów…