P.P.H.U. „Amazonka” Sosnowski Ryszard Ryszard 00043-6523.2-SW1210067/18

By | 15 stycznia 2021

Rozwój gospodarstwa oraz utrzymanie jednego miejsca pracy poprzez zakup basenów do transportu ryb. dzwonów natleniających. kosiarki samojezdnej oraz urządzenia ciśnieniowego do mycia.4 P.P.H.U. „Amazonka” Sosnowski Ryszard Ryszard

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: P.P.H.U. „Amazonka” Sosnowski Ryszard Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji i transportu ryb”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój gospodarstwa oraz utrzymanie jednego miejsca pracy poprzez zakup basenów do transportu ryb. dzwonów natleniających. kosiarki samojezdnej oraz urządzenia ciśnieniowego do mycia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95666.75.

Kwota Wkładu EFMR: 34000.

Kod Pocztowy: 42-446.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW1210067/18.


Celem operacji jest zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na obszarze Stowarzyszenia „WIR” w celu zwiększenia efektywności wykonywanych zadań w tym obniżenia emisji dwutlenku węgla do4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Stowarzyszenia WIR.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Celem operacji jest zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na obszarze Stowarzyszenia „WIR” w celu zwiększenia efektywności wykonywanych zadań w tym obniżenia emisji dwutlenku węgla do.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 209058.

Kwota Wkładu EFMR: 147460.55.

Kod Pocztowy: 70-383.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW1610061/17/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników biorących udział w PO „Rybactwo i Morze” wraz z pochodnymi..

Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje finansowanie dodatków do wynagrodzeń. tj. dodatków zadaniowych wypłacanych pracownikom odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli inspekcji. ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia 1224/95 oraz pracownikom odpowiedzialnym za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli ……

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 595545.

Kwota Wkładu EFMR: 535990.5.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6522.1..


Zachowanie bioróżnorodności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej..

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Zachowanie bioróżnorodności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 40900.

Kwota Wkładu EFMR: 29550.25.

Kod Pocztowy: 39-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0910011/17/18.czyżew osada, we wniosku, olsztyn aktywnie 2018, konie rasy małopolskiej, bukowsko pl, pomoc suszowa 2019, art 43 ust 1 pkt 9 ustawy o vat, okis bierutów, kotowice wrocław, tunele foliowe producent kujawsko-pomorskie, miejska górka, treść mapy ewidencyjnej, roboty tynkarskie, dopłata do krów, restrukturyzacja małych gospodarstw lista rankingowa…