Panda J. i M. Spółka Jawna 00058-6523.2-SW0310090/19

By | 5 lutego 2015

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę hali gospodarczo magazynowej i instalacji fotowoltaicznej.4 Panda J. i M. Spółka Jawna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Panda J. i M. Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa hali gospodarczo-magazynowej i instalacji fotowoltaicznej”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę hali gospodarczo magazynowej i instalacji fotowoltaicznej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 609835.13.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00058-6523.2-SW0310090/19.


Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Witanowicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową4 Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia strefy rekreacyjnej w miejscowości Witanowice.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane. nawierzchnie – plac zabaw. siłownia i altana. ogrodzenie. wyposażenie placu zabaw i siłowni oraz altana.

Cel operacji: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Witanowicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 195391.54.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 34-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW0610004/19.geoportal nid, 55 106 zawonia, drenaż rozsączający schemat, druk rca pdf, dziennik urzędowy województwa, sp przygłów, urzad pracy złotów, równo, stare księgi wieczyste online, emmerson evaluation sp. z o.o., is-6, arimr gov, arimr łuków, przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela, nania, wykup długów, arimr opoczno, jan pyrkosz wójt, ziębice parafia św jerzego…