Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin 00029-6523.2-SW0810027/18

By | 3 lipca 2020

Podnoszenie wartości produktów sektora rybackiego poprzez przebudowę oświetlenia magazynów ryb oraz utworzenie nowych miejsc pracy4 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa oświetlenia magazynów rybackich przy ul. Zamkowej 3 w Niemodlinie.

Skrócony opis operacji: 4.1. Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 4.1.1. Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa .

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybackiego poprzez przebudowę oświetlenia magazynów ryb oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 168000.

Kwota Wkładu EFMR: 69972.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW0810027/18.


Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową4 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach..

Skrócony opis operacji: budowa siłowni zewnętrznej oraz wymiana nawierzchni boiska.

Cel operacji: Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 146610.17.

Kwota Wkładu EFMR: 72240.65.

Kod Pocztowy: 34-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0610003/19.w krainie komanczów, kraszewice, arimr lublin dopłaty bezpośrednie, bakałarzewo parafia, łagowo lubuskie, bip lasowice wielkie, horbów, urząd gminy grabica, regips grubość, karta wyposażenia pracownika w obuwie odzież i środki ochrony indywidualnej, coie gov, wydatki majątkowe, bip bobowo…

wycieczki promem do kopenhagi