Paruzel Zygmunt Janusz 00112-6523.2-SW1610117/18

By | 16 września 2017

Rozwój przedsiębiorstwa w zakresie usług gastronomicznych w Darłowie poprzez zakup sprzętu umożliwiającego wprowadzenie do sprzedaży takich wyrobów jak: fogry z dodatkiem bitej śmietany oraz świeżych owoców. naleśniki. napoje ze świeżych owoców własnej pr4 Paruzel Zygmunt Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paruzel Zygmunt Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup sprzętu gastronomicznego w celu wprowadzenia nowych produktów do sprzedaży..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa w zakresie usług gastronomicznych w Darłowie poprzez zakup sprzętu umożliwiającego wprowadzenie do sprzedaży takich wyrobów jak: fogry z dodatkiem bitej śmietany oraz świeżych owoców. naleśniki. napoje ze świeżych owoców własnej pr.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 51469.24.

Kwota Wkładu EFMR: 21436.15.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00112-6523.2-SW1610117/18.


Celem operacji jest spadek udziału szkód w obiektach rybackich spowodowanych kłusownictwem poprzez zakup wyposażenia dla SSRyb w Chodzieży działającej przy ON PZW.4 Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Okręgu Nadnoteckim w Pile..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. obejmującej wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciw.

Cel operacji: Celem operacji jest spadek udziału szkód w obiektach rybackich spowodowanych kłusownictwem poprzez zakup wyposażenia dla SSRyb w Chodzieży działającej przy ON PZW..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35892.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 64-920.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00089-6523.2-SW1510115/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Pilch Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilch Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dywersyfikacja dochodów z gospodarstwa rybackiego poprzez stworzenie bazy noclegowej do świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania na łowisku Wieniec..

Skrócony opis operacji: różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 942408.86.

Kwota Wkładu EFMR: 353403.32.

Kod Pocztowy: 32-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR0600005/17/19.


Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich poprzez utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw – smażalni ryb w Łazach Małych oraz stworzenie miejsc pracy przez firmę Huberto Hubert Kulej4 Kulej Hubert

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulej Hubert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie smażalni ryb w miejscowości Łazy Małe przez firmę Hubert Hubert Kulej.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwaku.

Cel operacji: Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich poprzez utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw – smażalni ryb w Łazach Małych oraz stworzenie miejsc pracy przez firmę Huberto Hubert Kulej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 239719.69.

Kwota Wkładu EFMR: 89635.05.

Kod Pocztowy: 56-321.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0110008/19.bip łomazy, potwierdzenie zgodności z oryginałem, bar smak kazimierza wielka, 6700 brutto, zwierzęta lista, remondis sanitech, oświadczenie o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego, kowr dyrektor generalny, holsztyńsko fryzyjska, kakalinka, roboty murowe, niewymagany, trujacy gaz, aktualnosci gmina choszczno, krus wolin, natura 2020, bp płońsk, środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, agencja rynku rolnego legnica, włodawa gmina, burzec…