PiB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALOE DENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA 00021-6523.2-SW1110005/17

By | 18 stycznia 2020

Utworzenie trzech miejsc pracy w nowym gabinecie profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w Przodkowie dla personelu medycznego4 PiB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALOE DENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PiB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALOE DENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny gabinetu profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w ramach rozwoju Centrum Stomatologicznego Aloe Dent w Przodkowie.

Skrócony opis operacji: podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie trzech miejsc pracy w nowym gabinecie profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w Przodkowie dla personelu medycznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119730.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 81-586.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW1110005/17.


Rozwój działalności gospodarczej firmy „MĘTRAK” PHU Sławomir Mętrak poprzez budowę dwóch apartamentów oraz zatrudnienie jednej osoby4 MĘTRAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sławomir Mętrak Sławomir

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MĘTRAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sławomir Mętrak Sławomir.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: ROZSZERZENIE ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ FIRMĘ „MĘTRAK” PHU SŁAWOMIR MĘTRAK O MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA – APARTAMENTY.

Skrócony opis operacji: PODEJMOWANIE. WYKONANIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI OBSZARU LSR DO 2022 ROKU.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy „MĘTRAK” PHU Sławomir Mętrak poprzez budowę dwóch apartamentów oraz zatrudnienie jednej osoby.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 251767.23.

Kwota Wkładu EFMR: 55250.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00094-6523.2-SW1610123/18.suseł cena, dopłaty obszarowe, karsznice, pj lublin, zagnańsk szkoła leśna, dopłaty bezpośrednie zmiana właściciela, oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej doc, zbiornik jeziorsko, arim r, agencja gruntów rolnych, średnia warunków, nowy widzim, jak napisac podanie o mieszkanie, gmina klucze plan zagospodarowania przestrzennego, kosztorys ofertowy pdf, sp nr 2 łańcut, efrg arimr, wpływ inwestycji na środowisko, druk dn-1, proszów, bip konin praca, warminsko mazurskie, sylwia nicińska…