Pietrzak Łukasz 00176-6523.2-SW1610252/18/19

By | 14 maja 2020

Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez utworzenie restauracji i sklepu rybnego oraz zatrudnienie 3 pracowników.4 Pietrzak Łukasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pietrzak Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez rozwój nowego obszaru działalności oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez utworzenie restauracji i sklepu rybnego oraz zatrudnienie 3 pracowników..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385967.96.

Kwota Wkładu EFMR: 162395.9.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00176-6523.2-SW1610252/18/19.


Celem operacji jej poprawa dobrostanu ryb.4 Wójcicki Grzegorz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójcicki Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa dobrostanu ryb poprzez remont stawów Gospodarstwa rybackiego „Budy”.

Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na modernizacji stawów poprzez ich wyremontowanie.

Cel operacji: Celem operacji jej poprawa dobrostanu ryb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1822376.78.

Kwota Wkładu EFMR: 683391.29.

Kod Pocztowy: 26-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00020-6521.3.1-OR1300010/17/18.


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy4 Pawelczyk Danuta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawelczyk Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn i urządzeń na potrzeby poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 89507.5.

Kwota Wkładu EFMR: 33475.55.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00087-6523.2-SW1110187/18.


Zwiększenie i rozwój usług poprzez zakup nowoczesnych hal namiotowych i wyposażenia. zagospodarowanie terenu w miejscu realizacji operacji poprzez jego utwardzenie i postawienie hali magazynowej oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy i utworzenie jednego miej4 Leszczak-Wardęga Magdalena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Leszczak-Wardęga Magdalena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjnosci firmy IGRAMA poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu..

Skrócony opis operacji: podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Zwiększenie i rozwój usług poprzez zakup nowoczesnych hal namiotowych i wyposażenia. zagospodarowanie terenu w miejscu realizacji operacji poprzez jego utwardzenie i postawienie hali magazynowej oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy i utworzenie jednego miej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600779.88.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-001.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0500031/17/18.


Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz wspieranie rozwoju społecznego związanego z tradycją i kulturą sektora rybackiego.4 Gmina Żytno

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żytno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybacki Piknik Plenerowy pod hasłem „Ryby mają głos”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz wspieranie rozwoju społecznego związanego z tradycją i kulturą sektora rybackiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37500.

Kwota Wkładu EFMR: 26775.

Kod Pocztowy: 97-532.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW1210046/17/18.


Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba” służących promowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba” służących promowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21856.63.

Kwota Wkładu EFMR: 15108.75.

Kod Pocztowy: 42-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00101-6523.2-SW1210112/19.


Celem operacji jest zachowanie i propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy o tradycjach rybackich u Słowian. popularyzację spożycia ryb. podniesienie poziomu spożycia ryb oraz propagowanie ich zakupu bezpośrednio od region4 Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Jarmark średniowieczny – tradycje rybackie u Słowian.

Skrócony opis operacji: 4.4.2 Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego Przedsięwzięcie 2.2.3. Edukacja „rybna“ mieszkańców obszarów.

Cel operacji: Celem operacji jest zachowanie i propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy o tradycjach rybackich u Słowian. popularyzację spożycia ryb. podniesienie poziomu spożycia ryb oraz propagowanie ich zakupu bezpośrednio od region.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 27512.89.

Kwota Wkładu EFMR: 19877.25.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00205-6523.2-SW1610265/18/19.28 500 kazimierza wielka, bip paszowice, przetargi chojnice, kodeks cywilny tekst jednolity 2018, urząd gminy błażowa, kijów kod pocztowy, szczecin rewal, google polska strona glowna, w krainie, rejestr działań agrotechnicznych, działka borówiec, małgorzata śnieguła sylwester, jaki ciągnik na 10 ha, coie gov, daniel krawiec, 3:23, dokumentacja geotechniczna, wniosek o susze 2019, e pit gov logowanie, jak wypełnić wniosek do kowr…