Płatek Robert 00105-6523.2-SW1610127/18

By | 8 kwietnia 2021

Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin.4 Płatek Robert

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płatek Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Założenie szkółki roślin wraz z przystosowaniem terenu oraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń.

Skrócony opis operacji: Założenie szkółki roślin oraz zakup wyposażenia.

Cel operacji: Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty produktowej i usługowej. utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie szkółki roślin..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 219070.92.

Kwota Wkładu EFMR: 83725.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00105-6523.2-SW1610127/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.4 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające wprawna i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 422453.3.

Kwota Wkładu EFMR: 341130.5.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.4-SW1610022/19.mp skrót, parafia zachorzów, 3092 dni, 500 plus dochód, wiedzieć więcej, barbara kaczorowska, arimr białobrzegi, oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, w-2.12t, kto nadaje nr pesel, eneris tomaszów mazowiecki, wadowice gorne, 1655 rok, oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku, arimr zmiana numeru konta bankowego, składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie 2019, popek majątek, sobczak żerków, art 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej, odległość gniazda od umywalki, tytoń uprawa, łagoszów wielki, pole powierzchni koła kalkulator…