Płonka Janusz 00050-6523.2-SW0610009/19

By | 10 czerwca 2020

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usługi druku w technologii UV poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.4 Płonka Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płonka Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podnoszenie innowacyjności firmy Hat-trick poprzez wdrożenie do oferty nowej usługi druku UV..

Skrócony opis operacji: zakup drukarki UV i przeciwwybuchowego kontenera do przechowywania surowców..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usługi druku w technologii UV poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 369088.

Kwota Wkładu EFMR: 125489.75.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW0610009/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Zakład Rybacki w Wałczu Kieszkowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Rybacki w Wałczu Kieszkowski i Wspólnicy Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Stawy Rybne Czaplno.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Stawy Rybne Czaplno.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 157317.

Kwota Wkładu EFMR: 117987.75.

Kod Pocztowy: 78-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.5-OR1500041/18.czy jest obowiązek meldunku, mąkoszyn, ulicp, doplaty 2018, geoportal powiatu złotoryjskiego, rewalidacja rozporządzenie, znp ruda śląska wczasy, przetargi kowr, ostrołęka ilość mieszkańców, bip sulejów, konopnica łódzkie, raj maluszka, skróty nazw państw świata, w parze z rzedna, ciąg pieszo jezdny szerokość, konstrukcje oporowe, metryczka miejsce zamieszkania, 63900, procedury celne, zgodne, urządzenie wodne…