POL010701674 Wiśniewski Krzysztof 00682-6520.10-OR1600333/18/19

By | 19 maja 2019

POL010701674 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wiśniewski Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701674.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-13 przez 13 dni.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 72-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00682-6520.10-OR1600333/18/19.


POL037300841 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Tyl Halina

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841.

Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę FRO-19.

Skrócony opis operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków.

Cel operacji: zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 69800.

Kwota Wkładu EFMR: 41880.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6520.2-OR1400023/18.dworzec pkp choszczno, art.145 kpa, formy energii, schemat elektryczny mieszkania, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wniosek o dofinansowanie, dopłaty dla rolników 2020, dofinansowanie młody rolnik, nauczyciel mianowany stawka, urzad pracy przeworsk, ziemniaki sadzeniaki kwalifikowane małopolska, określ jaki wpływ na ekosystem stawu może mieć wprowadzenie do niego sumików karłowatych, bobrowiczki, nieruchomości żnin, opis nieruchomości wzór, kody warunkowe audatex, arimr kraków kontakt, umowa pdf, zcg mg6, bip komorniki, opis pracownika, kamery czerwinsk…