POL011801945 Wleklak Agnieszka 00071-6520.2-OR1600044/18/19

By | 10 kwietnia 2014

POL011801945 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Wleklak Agnieszka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945.

Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków.

Skrócony opis operacji: Zakup sieci flądrowe prześwit 140 mm sztuk 150. torbutowe prześwit 224 mm sztuk 110. worki na sieci stawne 15 sztuk.

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 67275.

Kwota Wkładu EFMR: 39315.

Kod Pocztowy: 78-132.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6520.2-OR1600044/18/19.


POL023300515 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Wańtuchowicz Marcin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300515.

Nazwa operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę UST-106.

Skrócony opis operacji: zakup i dostawa gotowych sieci rybackich.

Cel operacji: zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 62900.

Kwota Wkładu EFMR: 37740.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00072-6520.2-OR1100042/18/19.urząd miasta i gminy chmielnik, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa opole, komisarz wyborczy w gminie, kowr plac bankowy, kleszczów gliwice, agencja pracy płock, starostwo powiatowe w poddębicach, wspólne pastwisko gminne krzyżówka, nieruchomości hajnówka, lipno leszno, restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 arimr, e-wniosek dopłaty, płaszczyk grzybek, osób fizycznych…