POL012001560. POL023200674 Połów Transport Sprzedaż Ryb Morskich w kraju i za granicą Rafał Rojek Jolanta Wepryk s.c. 00064-6520.11-OR1600050/17/18

By | 22 maja 2014

POL012001560. POL023200674 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Połów Transport Sprzedaż Ryb Morskich w kraju i za granicą Rafał Rojek Jolanta Wepryk s.c.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połów Transport Sprzedaż Ryb Morskich w kraju i za granicą Rafał Rojek Jolanta Wepryk s.c. .

Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001560. POL023200674.

Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające jakość produktów rybołówstwa..

Skrócony opis operacji: Slipowanie i postój na slipie DAR-119. analiza stateczności i dokumentacja PRS DAR-119. modernizacja ładowni DAR-119.slipowanie i postój na slipie DAR-10. analiza stateczności i dokumentacja PRS DAR-10. modernizacja ładowni DAR-10. szczegółowy biznes plan operacji..

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 477200.

Kwota Wkładu EFMR: 178950.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

kod działania: 1.11.2021.

Numer Umowy: 00064-6520.11-OR1600050/17/18.


POL011701764 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Patryjas Andrzej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL011701764.

Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce KRS-7.

Skrócony opis operacji: -Żak rybny. pierwsza sekcja i gardziel z sieką o oczku 40 mm. druga sekcja i gardziel siatka o oczku 30 mm oraz trzecia sekcja i gardziel o oczku 20 mm.

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 50600.

Kwota Wkładu EFMR: 30360.

Kod Pocztowy: 72-603.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6520.2-OR1600013/18.1305/2013, bip bydgoszcz przetargi, studnia kaskadowa, pstra, webgate, aleksander kopacz, marian różyc książka, rybactwo śródlądowe, potwierdzenie sald czy obowiązkowe, przedszkole w marszewie, zwrot opłaty skarbowej, ustawa o ochronie osób i mienia tekst jednolity 2017, braciszów, agencja nieruchomości stalowa wola, biuro paszportowe suwałki, kamień gmina, ile to 1 hektar, jak sprawdzić ile kto ma hektarów…