POL012101728 Ruszczyński Robert 00037-6520.10-OR1600050/16

By | 9 lutego 2018

POL012101728 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Ruszczyński Robert

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruszczyński Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101728.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace RWL-5 przez 30 dni..

Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46500.

Kwota Wkładu EFMR: 23250.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00037-6520.10-OR1600050/16.


POL023200751 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Modliborski Paweł

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Modliborski Paweł.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200751.

Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim..

Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim DAR-29 na okres 24 miesięcy..

Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 88246.

Kwota Wkładu EFMR: 44123.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.06.2021.

Numer Umowy: 00061-6520.6-OR1600061/16.



odłów żywych kuropatw do celów hodowlanych, twardość wody przemijająca, wqw, dni dyrektorskie podstawa prawna, obwód zwilżony, um zabłudów, chlewice świętokrzyskie, lubiechnia mała, urzad gminy bieliny, fundusz wlasnosci pracowniczej pkp cena jednostki, urwisek mława, jaki bedzie wrzesien 2018, krus dębno, zbigniew wojtera, wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, pszasnysz, rozbiórka stodoły cennik, zasiłek rodzinny kwota, opis techniczny, nowe zdjęcia satelitarne, urząd miejski w wieruszowie, aneta radzimirska, mokotowska 15, nieruchomości bojanowo…