POL022500339 Rowiński Jan 00043-6520.2-OR1600094/18/19

By | 13 lipca 2015

POL022500339 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Rowiński Jan

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rowiński Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500339.

Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej KOŁ-104.

Skrócony opis operacji: Wymiana sieci.

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 77240.

Kwota Wkładu EFMR: 46344.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6520.2-OR1600094/18/19.


POL037400882 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pieper Witold

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieper Witold.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400882.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej na rzecz ochrony żywych zasobów morza.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29000.

Kwota Wkładu EFMR: 14500.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01122-6520.10-OR1100171/19.we wniosku, piasek wzór, www brodnica pl, umorzenie środków trwałych konto, jak wypełnić in-1 2018, truskawki 2019 prognozy, łąńcut, specyfikacja samochodu, jednostki certyfikujące, agencja nieruchomości augustów, złotów szpital psychiatryczny, arimr druki do pobrania oświadczenie, kopia odmiana, 3.1, wzór umowy zlecenia, montaż ogranicznika przepięć, wpa wrocław godziny otwarcia, pieczątka z upoważnienia, wniosek suszowy, koszalin ogłoszenia, pireus pudliszki…