POL023202310 Szypulski Mateusz 00044-6520.9-OR1600013/17/18

By | 9 października 2016

POL023202310 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Szypulski Mateusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szypulski Mateusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023202310.

Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-11 w zakresie poprawy warunków pracy. higieny i bezpieczeństwa.

Skrócony opis operacji: -Modernizacja sterówki-Modernizacja na pokładzie-Modernizacja w maszynowni i ładowni-CHARTPLOTER SIMRAD NSS 12-Antena radarowa SIMRAD 4G-Mapa CMAP BALTIC SEA-Transponder klasy B-Autopilot SIMRAD-Radiotelefon-Transponder radarowy SART-SIMRAD-Radiopława-Dokumentacja i zatwierdzenie w PRS-Biznes plan operacji.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 205750.

Kwota Wkładu EFMR: 123450.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00044-6520.9-OR1600013/17/18.


POL023600890 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pozorska Marta Zofia

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pozorska Marta Zofia.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600890.

Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00017-6520.10-OR1100058/16.arimr lublin dopłaty bezpośrednie, arimr środa wlkp, justyna rychlicka, epanet 2, wrocław bolesławiec, ile trwa staż nauczyciela, halina benedyk wiktoria maliszewska, gmina stara kornica, cenom, do podanych sylab przyporządkuj właściwe zakończenia tak aby powstały wyrazy, januszewice, z drewnianego klocka w kształcie sześcianu o krawędzi długości 10, krokiew narożna obliczenia, rozporządzenie bdot500…