POL023300549 Kawczyński Jan 00024-6520.9-OR1600065/17/18

By | 15 maja 2014

POL023300549 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kawczyński Jan

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kawczyński Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300549.

Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim JAR-21 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa.

Skrócony opis operacji: -EchoMAP CHIRP 92 sv bez przetwornika-Mapa Morska Garmin BlueChart g2 Vision Baltic Sea. East Coast VEU505S-Kombinezon ratunkowy-Apteczka ratunkowa-Pompa 24v=Biznes plan operacji.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8858.45.

Kwota Wkładu EFMR: 5315.07.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00024-6520.9-OR1600065/17/18.


POL023401088 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej4 Banasik Ryszard

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banasik Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401088.

Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58500.

Kwota Wkładu EFMR: 29250.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00843-6520.10-OR1100277/18/19.projekt restauracji rzut, gmina papowo biskupie, arimr iława, produktami, czym umotywować wniosek o mieszkanie, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2020 lublin, anr zielona góra, parcz, kolczyki dla bydla, strzelin dolnośląskie, zachodniopomorskie jeziora, nieruchomosc rolna, arma, urodzeni 15 maja, nowa ruda gmina, ustawa o weterynarii, projekt instalacji sanitarnej, poczta cmolas, miarodajny 4…