POL023402207 Kałdus Sylwester 00075-6520.6-OR1600073/16

By | 24 stycznia 2019

POL023402207 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Kałdus Sylwester

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kałdus Sylwester.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402207.

Nazwa operacji: utrata miejsca pracy na UST-157.

Skrócony opis operacji: utrata miejsca pracy.

Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 88246.

Kwota Wkładu EFMR: 44123.

Kod Pocztowy: 78-111.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.06.2021.

Numer Umowy: 00075-6520.6-OR1600073/16.


POL036400994 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Derkowski Henryk

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Derkowski Henryk.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400994.

Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: złomowanie statku rybackiego.

Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 325751.46.

Kwota Wkładu EFMR: 162875.73.

Kod Pocztowy: 82-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.06.2021.

Numer Umowy: 00044-6520.6-OR1100017/17.


POL012101994 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Jasicki Sławomir

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasicki Sławomir.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101994.

Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: samochód chłodnia. pojazd specjalistyczny. myjka ciśnieniowa. waga. komora chłodnicza. stół. szafa.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 214102.65.

Kwota Wkładu EFMR: 128461.59.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

kod działania: 1.11.2021.

Numer Umowy: 00056-6520.11-OR1600080/17/18.urząd gminy sulejów, arimr kolno, wkręty samogwintujące typu sw do blach, zachodniopomorski konserwator zabytków, um chojna, wymiana towarowa, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019, msz serbia, ckk warszawa, tokarz białystok, pożyczka dla zadłużonych, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa mielec, wymiary krokwi, arimr mirosławiec, ustawa o vat (dz. u. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), artmet wieruszów, wymiana parapetu zewnętrznego, zsp w halinowie, tuczeń, www kowr gov pl, rio rzeszow, rozporządzenie 1069/2009, dowód osobisty koniec ważności, informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych in-1 wzór wypełnienia, jak sformułować wniosek…

kopenhaga malmo wycieczka