POL033800588. POL033800589 Necel Jarosław Jerzy 00616-6520.10-OR1100040/18

By | 1 stycznia 2021

POL033800588. POL033800589 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Necel Jarosław Jerzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Jarosław Jerzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800588. POL033800589.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 87000.

Kwota Wkładu EFMR: 43500.

Kod Pocztowy: 84-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00616-6520.10-OR1100040/18.


POL023302161 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Manuszewski Daniel

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewski Daniel.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302161.

Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-24.

Skrócony opis operacji: Zakup sieci.

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 93346.

Kwota Wkładu EFMR: 56007.6.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00086-6520.2-OR1600119/18/19.kowr poznań przetargi, kamera sucha beskidzka rynek, ile to 1 hektar, 06 200 maków mazowiecki, koronawirus nowa ruda, hufiec sochaczew, wniosek o dopłaty 2020, protokół zdawczo odbiorczy pojazdu, paszport radom, stawki dopłat bezpośrednich 2018, pogoda gołymin, gazeta regionalna szprotawa, chotylub, 608610767, saudyjska rodzina królewska, ekologicznych, toaleta na poddaszu, wzór polityki rachunkowości, tablica ostrzeszów, polska cerekiew, montowo, oznaczenia w mpzp, e-koło.pl…