POL033802015 Ustarbowski Konstanty 00022-6520.11-OR1100010/17/18

By | 26 października 2011

POL033802015 Inwestycja dotyczy poprawy wartości produktów rybnych poprzez inwestycje w specjalistyczny środek transportu zewnętrznego samochód z zabudową specjalistyczną. przeznaczony do obrotu produktami rybołówstwa.4 Ustarbowski Konstanty

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ustarbowski Konstanty.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802015.

Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Skrócony opis operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa.

Cel operacji: Inwestycja dotyczy poprawy wartości produktów rybnych poprzez inwestycje w specjalistyczny środek transportu zewnętrznego samochód z zabudową specjalistyczną. przeznaczony do obrotu produktami rybołówstwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 209504.67.

Kwota Wkładu EFMR: 125702.8.

Kod Pocztowy: 84-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

kod działania: 1.11.2021.

Numer Umowy: 00022-6520.11-OR1100010/17/18.


POL023202310 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szypulski Mateusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szypulski Mateusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023202310.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-11 przez 20 dni.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29000.

Kwota Wkładu EFMR: 14500.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01087-6520.10-OR1600087/19.wieruszów, wieruszowski, łódzkie, dni ostateczne, wronowice, art. 224 § 2 kk, ug komańcza, arimr oświadczenie druk, biuro pracy debica oferty, urzad gminy ujazd, ug rakszawa, kobr, pompa głębinowa ile od dna, owoce lista, urząd miejski wieluń, raj maluszka, klacz małopolska, arimr oświadczenie o braku zmian 2020, wylewa, ważność weksla od daty wystawienia, dymek środa wlkp, gmina skoki bip, uczeń nieklasyfikowany uzasadnienie, kombinat kietrz…