POL034500302 Wiśniewski Marian Leszek 00068-6520.9-OR1100090/17/18

By | 27 października 2015

POL034500302 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa . w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wiśniewski Marian Leszek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Marian Leszek.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500302.

Nazwa operacji: doposażenie statku WŁA -65 w systemy nawigacyjne i instalacje pokładowe. poprawiające bezpieczeństwo. warunki pracy i higienę.

Skrócony opis operacji: doposażenie statku WŁA -65 w systemy nawigacyjne i instalacje pokładowe. poprawiające bezpieczeństwo. warunki pracy i higienę.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa . w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 122005.

Kwota Wkładu EFMR: 45751.87.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00068-6520.9-OR1100090/17/18.


POL033900557 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Struk Eugeniusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struk Eugeniusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900557.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29000.

Kwota Wkładu EFMR: 14500.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01222-6520.10-OR1100065/19.


POL023200698 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 508/2014)4 Walczak Stanisław Bolesław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Walczak Stanisław Bolesław.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200698.

Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego DAR-15.

Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej DAR-15.

Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 508/2014).

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1277653.

Kwota Wkładu EFMR: 638826.5.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.06.2021.

Numer Umowy: 00008-6520.6-OR1600003/16.prow 2020, pn-92/b-01706, nowe miasto płońsk, wlgd, zakrzewo pomorskie, nieużytki rolne sprzedam, dopuszczalny spadek napięcia, czernichów małopolskie, herb bełchatów, krasne, armimr, warszawa karczew, prow 2007 13, kalnik, słupecki, powszechny spis ludności, sm 2017, czy alimenty pomniejszają dochód…