POL035200702 Podolski Tomasz 00066-6520.6-OR1600071/16

By | 10 czerwca 2019

POL035200702 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Podolski Tomasz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL035200702.

Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim..

Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim GDY-15 na okres 24 miesięcy..

Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 88246.

Kwota Wkładu EFMR: 44123.

Kod Pocztowy: 71-793.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.06.2021.

Numer Umowy: 00066-6520.6-OR1600071/16.


POL012001421 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Podolski Michał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001421.

Nazwa operacji: Poprawa jakości i wartości produktów rybołówstwa jednostki rybackiej DZI-6.

Skrócony opis operacji: wózek widłowy o udźwigu 1500 kg. waga wodoodporna zakres ważenia 150 kg. przygotowanie dokumentacji projektowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 69410.

Kwota Wkładu EFMR: 41646.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

kod działania: 1.11.2021.

Numer Umowy: 00002-6520.11-OR1600004/17/18.lokalizacja inwestycji celu publicznego, paproć duża, szkoła nr 3 w kościanie, aktualnosci rolnicze, cena drewna tartacznego, jak wyszukać działkę po numerze, dyżury aptek, uprawa tytoniu na własny użytek 2018, mapa sat polski, ile hektarów ma polska, gminna rada seniorów, podkłady polietylenowo-mineralne, słupiec, wrocław giełdowa…