POL037302152 Marszałkowski Arkadiusz 00013-6520.8-OR1400002/17

By | 12 stycznia 2014

POL037302152 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Marszałkowski Arkadiusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marszałkowski Arkadiusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302152.

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności podstawowej poprzez przebudowę istniejącego budynku na magazyn chłodniczy na cele zw. rozwojem działalności uzupełniającej – przetwórstwo wstępne. handel produktami rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: W ramach inwestycji zostaną wykonane prace budowlane oraz zakup i montaż instalacji chłodniczej. drzwi chłodniczych oraz urządzeń specjalistycznych.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 227291.21.

Kwota Wkładu EFMR: 101133.52.

Kod Pocztowy: 82-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów.

kod działania: 1.08.2021.

Numer Umowy: 00013-6520.8-OR1400002/17.


POL023200757 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 KRAKOWIAK WŁADYSŁAW

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KRAKOWIAK WŁADYSŁAW.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200757.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-35 przez 20 dni.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29000.

Kwota Wkładu EFMR: 14500.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01067-6520.10-OR1600062/19.wybory wyniki senat, młyn poddębice, środa śląska, średzki, dolnośląskie, luboszyce opolskie, zemar międzyrzecz, rejestracja świń, premia dla młodych rolników, zakres prac, arimr zawiercie, plac bankowy kamera, zegocin, efrg arimr, prenumerata dziennika, program operacyjny rybactwo i morze, kielce busko zdrój, 05 400 otwock, konecko, sklep rolniczy ustroń, wrocław olsztyn, sodr modliszewice, mapa działek polska, rzochów…