Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach 00011-6523.2-SW1010038/17/18

By | 20 kwietnia 2015

Ochrona ryb i ekosystemów wód płynących oraz ograniczenie działań kłusowniczych na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach obejmujących zasięgiem obszary rybackie pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu niezbędnego4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup zestawu do aktywnego zwalczania kłusownictwa rybackiego..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu. fotopułapek. aparatu fotograficznego. drona. Udział w szkoleniu..

Cel operacji: Ochrona ryb i ekosystemów wód płynących oraz ograniczenie działań kłusowniczych na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach obejmujących zasięgiem obszary rybackie pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu niezbędnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 138630.08.

Kwota Wkładu EFMR: 58917.75.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW1010038/17/18.


Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wzrost sprzedaży ryb i utrzymanie miejsca pracy poprzez wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażen4 GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w samochód ciężarowy z wyposażeniem oraz sprzęt i urzą.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wzrost sprzedaży ryb i utrzymanie miejsca pracy poprzez wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażen.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 410507.22.

Kwota Wkładu EFMR: 137535.1.

Kod Pocztowy: 62-085.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych stra.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1510048/18/19.


Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcji turystycznej i rekreacyjnej.4 Gmina Krokowa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krokowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu nad wodą w miejscowości Lisewo wraz z umocnieniem brzegu i zagospodarowaniem terenu..

Skrócony opis operacji: Roboty ziemne. elementy zjazdu. podbudowy. nawierzchnia. pobocza. przepust pod drogą. ścieżka wokół stawu. ścieżki. plac utwardzony. plac zabaw. siłownia. mała architektura. lampy solarne. pergola. pomost. zieleń. przepusty..

Cel operacji: Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcji turystycznej i rekreacyjnej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 241879.5.

Kwota Wkładu EFMR: 125414.51.

Kod Pocztowy: 84-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1110088/17/18.gorczyca drzewo, ile kosztuje metr gazu ziemnego, gmina resko, szczecinek województwo, koń krwi arabskiej, dni łańcuta, żory ul.modrzewiowa 2, dwadzieścia dwa, usuwanie pniaków, małgorzata sosnowska, propan butan wzór, klauzula fakultatywna, zespół szkół w radkowie, geodeta szczecinek, 47 303 krapkowice, jak sprzedać działkę rolną, 52 5208079, paszporty nowy tomyśl, sulicki, rów melioracyjny przepisy, rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004, www.kowr.gov.pl przetargi, tauron pełnomocnictwo ogólne, dni krasnika…