Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Rucianem-Nidzie 00089-6523.2-SW1410043/18

By | 19 lutego 2012

Działanie polegające na zwalczaniu kłusownictwa w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej poprzez zakup sprzętu w celu stworzenia mobilnej jednostki do patrolowania jezior4 Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Rucianem-Nidzie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach Zakład Rybacki w Rucianem-Nidzie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup mobilnej jednostki do patrolowania jezior.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Działanie polegające na zwalczaniu kłusownictwa w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej poprzez zakup sprzętu w celu stworzenia mobilnej jednostki do patrolowania jezior.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 28957.73.

Kwota Wkładu EFMR: 20921.9.

Kod Pocztowy: 12-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00089-6523.2-SW1410043/18.


Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Stegna / obszaru LGR. Poszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej obszaru LGR. Zwiększenie dostępności mieszkańców / turystów do oferty kulturalnej i rekreacyjnej.4 Gmina Stegna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stegna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy..

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane: ciągi piesze i wejścia do Parku. parking. plac imprez masowych. roboty elektryczne. roboty ogólnobudowlane. scena. Promocja projektu. tablica informacyjna. koszty ogólne i nadzór inwestorski..

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Stegna / obszaru LGR. Poszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej obszaru LGR. Zwiększenie dostępności mieszkańców / turystów do oferty kulturalnej i rekreacyjnej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 323743.72.

Kwota Wkładu EFMR: 233904.7.

Kod Pocztowy: 82-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW1110051/17.załączeniu, powiatowy urząd pracy w radzyniu podlaskim, wypadek bożepole, szczepocice rządowe, gmina drawsko pom, karandasz, horti tech, armir warszawa, wykaz środków trwałych wzór, grunty rolne definicja, gimnazjum w iłowie, złużycie, kww konfederacja, jak sprawdzic czy obraz jest wartosciowy, jak głosować do sejmu, arimr e wniosek plus, święcickiego 6, pit 4r instrukcja, agencje, jakie są oceny z zachowania, pruszcz gdański powstańców warszawy, borki mazowieckie, www.arimr.gov.pl irz, julia stachurska…