Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie 00014-6523.2-SW0910010/17/18

By | 5 maja 2020

Ochrona bioróżnorodności obszaru LGR Gminy Kolbuszowa i Dzikowiec poprzez zakup zestawu do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej funkcjonującej w ramach PZW Okręgu w Rzeszowie w zestaw do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Ochrona bioróżnorodności obszaru LGR Gminy Kolbuszowa i Dzikowiec poprzez zakup zestawu do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 194522.36.

Kwota Wkładu EFMR: 140327.35.

Kod Pocztowy: 35-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0910010/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usługi druku w technologii UV poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.4 Płonka Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płonka Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podnoszenie innowacyjności firmy Hat-trick poprzez wdrożenie do oferty nowej usługi druku UV..

Skrócony opis operacji: zakup drukarki UV i przeciwwybuchowego kontenera do przechowywania surowców..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usługi druku w technologii UV poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 369088.

Kwota Wkładu EFMR: 125489.75.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW0610009/19.


Wzrost liczby obiektów związanych z edukacją. rekreacją i promocją obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez budowę podestów do uprawiania wędkarstwa. altany z bali drewnianych oraz instalację systemu monitoringu.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa podestów do uprawiania wędkarstwa. altany z bali drewnianych oraz instalacja systemu monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Biestrzynniku.

Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury .

Cel operacji: Wzrost liczby obiektów związanych z edukacją. rekreacją i promocją obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez budowę podestów do uprawiania wędkarstwa. altany z bali drewnianych oraz instalację systemu monitoringu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 204989.48.

Kwota Wkładu EFMR: 130288.85.

Kod Pocztowy: 45-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0810018/18.


Nowopowstała restauracja rybna w karwii w nowoczesne instalacje wentylacyjną i chłodniczą w ramach dywersyfikacji dochodów pozyskiwanych z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA307 w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpisujących się w założ4 Jędrych Danuta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie w sprzęt gastronomiczny i instalację restauracji rybnej w Karwi.

Skrócony opis operacji: 4.02.2001.

Cel operacji: Nowopowstała restauracja rybna w karwii w nowoczesne instalacje wentylacyjną i chłodniczą w ramach dywersyfikacji dochodów pozyskiwanych z rybołówstwa wykonywanego statkiem rybackim WŁA307 w ramach rozwoju działalności gospodarczej wpisujących się w założ.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 320914.34.

Kwota Wkładu EFMR: 110884.2.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00146-6523.2-SW1110232/18.


Celem operacji jest zwiększenie wskaźnika związanego z liczbą wydarzeń kulturalnych i promocyjnych poprzez zorganizowanie imprezy kulturalno – promocyjnej pod nazwą „V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu – rzeka Noteć – Z Natury Najlepsze.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu – rzeka Noteć – Z Natury Najlepsze.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie wskaźnika związanego z liczbą wydarzeń kulturalnych i promocyjnych poprzez zorganizowanie imprezy kulturalno – promocyjnej pod nazwą „V Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu – rzeka Noteć – Z Natury Najlepsze..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 56500.

Kwota Wkładu EFMR: 40821.25.

Kod Pocztowy: 64-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00085-6523.2-SW1510102/19.


Zwiększenie potencjału usługowego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie usługi organizacji spływów oraz utworzenie 1 miejsca pracy4 PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie usługi organizacji spływów kajakowych poprzez zakup samochodu. kajaków i grillowędzarni.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału usługowego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie usługi organizacji spływów oraz utworzenie 1 miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 96386.86.

Kwota Wkładu EFMR: 38424.25.

Kod Pocztowy: 89-422.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0210005/18/19.


Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach.4 Gmina Wałcz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wałcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach. gm. Wałcz.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 463788.19.

Kwota Wkładu EFMR: 94153.65.

Kod Pocztowy: 78-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00168-6523.2-SW1610249/18.mok konstantynów, arimr restrukturyzacja małych gospodarstw 2020, wybory gorzów wlkp, mapa sulejów, kowr bydgoszcz kontakt, oświadczenie majątkowe podstawa prawna, szkoła podstawowa nr 7 otwock, gospodarstwo rolne wielkopolska, ewidencja zabiegów ochrony roślin, arimr modernizacja gospodarstw rolnych 2018, od kiedy istnieje obowiązek opłacania składek krus, wicedyrektor szkoły pensum, walbrzych tv, wszystkie znaki poziome z opisem, nadlesnictwo zlotow, urzad gminy jaworze, druk in-1 2019, arimr warszawa, tablica drawsko, konie z zimną krwią, sto pięćdziesiąt…